Tweede Kamerlid Senna Maatoug van GroenLinks, zelf afkomstig uit Leiden, ging 14 november in het kindercentrum van Partou op het Petronella Moenspad in de Stevenshof in gesprek met ouders die kinderen in de kinderopvang hebben. Zo kon ze direct hun ervaringen en ideeën horen. GroenLinks vindt dat alle kinderen recht hebben op goede opvang. Het is goed voor hun ontwikkeling en voor ouders om werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren.

De aanwezige ouders vinden de kinderopvang belangrijk voor de ontwikkeling van hun kinderen én om met een gerust gevoel naar het werk te kunnen. Maar ze gunnen die opvang ook aan kinderen van ouders die niet werken, kinderen die de opvang ook nodig hebben. Bovendien zeggen de ouders in het gesprek dat ze gratis opvang minder belangrijk vinden dan duidelijkheid in de kosten. Want door de huidige regeling van de kinderopvangtoeslag, met een afrekening van de belasting na anderhalf jaar, weet je nooit echt zeker waar je aan toe bent.

De branche verwacht bij de kabinetsplannen veel meer vraag naar kinderopvang. Nu al is er een personeelstekort. Er mag echter niet aan de eisen worden getornd om meer personeel aan te trekken. Goed opgeleide pedagogisch medewerkers blijven belangrijk. En meer medewerkers aantrekken voor de kinderopvang gaat mogelijk ten koste van personeel voor het onderwijs. Wellicht los je dat op als medewerkers zich kunnen doorontwikkelen richting het basisonderwijs, zodat daar de tekorten worden aangevuld.

Maar het allerbelangrijkste dat in het gesprek werd benoemd is de behoefte aan continuïteit. Dat ouders zeker zijn van een plek voor hun kind. In het verleden hebben grote veranderingen nog weleens voor onrust gezorgd. Senna gaat zich er dan ook in de Tweede Kamer voor inzetten om de plannen stap voor stap in te voeren. Zo blijft de rust in de kinderopvang gehandhaafd.