Op vrijdag 1 mei sloot de Leidse bed-bad-en-broodvoorziening. Als reactie hierop stuurder de raadsfracties van GroenLinks, D66 en PvdA op 3 mei een brief naar het college. Wij stelden een aantal kritische vragen aan het college en riepen het college op haar zorgplicht serieus te nemen.

Kort overzicht

In 2014 besloot de gemeente Leiden tot de oprichting van een eigen bed-bad- en broodvoorziening voor ongedocumenteerde vluchtelingen, omdat het Rijk haar taak hierin verzuimde. In 2018 werd duidelijk dat het Rijk Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) zou inrichten als opvangplekken voor ongedocumenteerden. De LVV’s zijn grote, meer geclusterde locaties waar mensen kunnen werken aan hun perspectief. In datzelfde jaar spraken de Leidse formerende partijen (D66, GroenLinks en de PvdA) af om deze landelijke wet- en regelgeving te volgen, al was dit wel een heel moeilijke beslissing. 

 

De sluiting op 1 mei

De sluiting op 1 mei kwam echter onverwacht vanuit de pers naar ons toe. Het was de afspraak om de voorziening op 1 juli te sluiten. GroenLinks heeft zich altijd sterk gemaakt voor een warme overdracht naar Rotterdam. Onze inzet in dit debat was dat het college er alles aan moest doen om mensen te motiveren en te helpen om de overstap naar Rotterdam te maken en hier ruim de tijd voor te nemen. De stap nemen naar Rotterdam kan namelijk heel moeilijk zijn voor deze doelgroep.

Waarom is de voorziening dan voortijdig besloten, voordat alle bewoners de overstap naar Rotterdam gemaakt hebben? En is er wel alles aan gedaan om mensen te motiveren en ondersteunen? Met die vragen en een oproep tot ruimhartigheid stuurden wij de brief aan het college.

Ook een aantal oppositiepartijen stelden kritische schriftelijke vragen, en de PvdA had nog aanvullende technische vragen. Op al deze documenten kwamen uitgebreide antwoorden. In de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving van 14 mei werd het onderwerp wederom besproken.

 

De antwoorden vanuit het college en het vervolg.

Uit de antwoorden van het college blijken twee zaken. Ten eerste is de Raad te laat geïnformeerd. Dat had natuurlijk veel eerder gemoeten in dit dossier. Gelukkig is dat ook erkend door de wethouder. Ten tweede is inderdaad alles gedaan om de bewoners te motiveren tot de overstap naar Rotterdam. Dit heb ik in de commissie nog eens uitgevraagd. Uit het antwoord van de wethouder en een gestuurde rapportage op individueel niveau blijkt dit ook. Al vanaf 2018 is alle mogelijke inzet gepleegd om de dossiers op orde te krijgen en de bewoners klaar te maken voor de overstap naar Rotterdam, waar ze kunnen werken aan een toekomstperspectief. De mensen die zich hieraan hebben onttrokken, hebben hier een bewuste eigen keuze in gemaakt.

Natuurlijk heeft dit wel gevolgen voor deze oud-bewoners van de bed-bad-en broodvoorziening, die een ander pad gekozen hebben. Het heeft gevolgen vanuit humanitair oogpunt, het is gelinkt aan een veiligheidsvraagstuk, en aan de volksgezondheid. Precies om die redenen is het heel belangrijk dat de raad op de hoogte gehouden wordt over hoe het deze mensen vergaat. 

In de commissie vroeg GroenLinks de wethouder om dit strak in de gaten te houden. Eens per kwartaal krijgt de raad daarom een rapportage hierover, op het niveau van het individu. Natuurlijk voor zover zij daar zelf aan willen meewerken: iedereen heeft recht op privacy. Zo blijven wij nauw betrokken bij de doelgroep en de gevolgen van de sluiting.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met woordvoerder op dit dossier, Rembrandt Rowaan (rembrandt.rowaan@groenlinksleiden.nl, of 06-49409944). Of met fractievoorzitter Gebke van Gaal (gebke.van.gaal@groenlinksleiden.nl, of 06-10004600).