Het zijn de laatste lootjes voor het zomerreces. Er wordt dus hard gewerkt door de fractie en daarom aan mij de eer om de fractie update te verzorgen. Als communicatiemedewerker van de fractie ben ik elke maandag aanwezig bij de fractievergaderingen, daardoor ben ik op de hoogte van alle ontwikkelingen en successen. In een vogelvlucht geef ik je een update, zodat jij ook op de hoogte bent.

 

Marcel nieuwste raadslid

Het eerste feestelijke nieuwtje van de maand juni is de benoeming van Marcel Terlouw als raadslid van GroenLinks. Op 18 juni werd Marcel benoemd in de digitale raadsvergadering. Klik hier voor een video. Zolang onze Emma van Bree met zwangerschapsverlof is, vervangt Marcel haar in de fractie. Marcel is een zeer bevlogen raadslid en duikt graag in alle dossiers. Hij heeft ontzettend veel zin in de komende maanden. Om Marcel beter te leren kennen volgt binnenkort een kennismakingsinterview. 

Ivo’s maidenspeech over “een prachtige stadsoase aan de gracht midden in de stad.” 

Diezelfde avond hield Ivo zijn digitale maidenspeech! De speech is hier terug te zien en ging over de toekomst van de Kaasmarkt. Ivo pleitte voor een groene, lommerrijke en autoluwe Kaasmarkt; een Kaasmarkt met beperkte, bij het plein passende bebouwing om de inrichting van de groene en autoluwe Kaasmarkt van te betalen. Ook steunden wij het amendement om hier 30% sociale woningbouw te realiseren. GroenLinks diende zelf twee wijzigingsvoorstellen in en die werden beide aangenomen. Hierdoor blijft de Kaasmarktschool een cultureel trefpunt en worden de nieuwe woningen aan de Koppenhinksteeg niet hoger dan de Kaasmarktschool. Knap werk van onze Ivo! 

Actie voor groen en duurzaam Leiden

Er zijn ook weer mooie groene successen te noemen. Allereerst goed nieuws over het beleid rondom zonnepanelen! De regels rondom zonnepanelen in de binnenstad zijn versoepeld, dit dankzij een voorstel uit 2014 van onze Walter van Peijpe! Verder van Walters’s kant leuk en nat nieuws.

Ook onze wethouder Ashley North kwam met duurzaam nieuws. Leiden stimuleert schoon vervoer en daarom maakt het stadsbestuur een flinke toename van elektrisch rijden mogelijk. Van 1 op de 20 auto's nu, naar 1 op de 7 auto’s in 2025. Dat is nodig, want de vraag groeit en daarom heeft het college het beleid voor oplaadinfrastructuur aangepast. De grootste aanpassing is dat Leiden niet meer reactief maar juist proactief en strategisch laadpalen plaatst op basis van prognoses van toekomstige behoefte naar laadpalen in een wijk. Een mijlpaal voor de laadpaal! 

Verder heeft Marleen in een rondvraag aandacht gevraagd voor de belangen van de Leidse inwoners rondom de Luchtvaartnota van het kabinet. Meer hierover in dit bericht.

Lood in water Rhijnvreugd, GroenLinks trekt aan de bel

Verder stelde Gebke van Gaal, onze fractievoorzitter en woordvoerder Zorg, en Marcel Terlouw, nu tijdelijke woordvoerder Stedelijke ontwikkeling, zeer urgente vragen aan het stadsbestuur over de schrijnende situatie in onder andere de huizen van Rhijnvreugd. Lees hier het Leidsch Dagblad artikel voor meer informatie.

Strijdvaardig en bruisend Leiden

De afgelopen maand heb ik met trots genoten van onze stad. Allereerst van de terrassen die vanaf 1 juni weer open zijn. Goed voor de horeca en goed voor het Leidse plezier. Maar bovendien was ik deze maand extra trots. Trots op de massale opkomst bij de Leidse Black Lives Matter demonstratie. Dit maakte indruk en gaf een sterk signaal tegen racisme. Wethouders, onze fractie, het bestuur en veel GroenLinks-leden waren aanwezig. Super!

Sociaal Domein - Welzijn en Zorg in Leiden

Vrijdag 10 juli van 19:30 - 21:00 organiseert de fractie een gespreksavond voor GroenLinks leden over het sociaal domein en alle ontwikkelingen en uitdagingen die daar spelen. Zij gaat graag met de leden in gesprek hierover. 

Zomerreces is in zicht, de fractie is druk met de laatste loodjes, waar de algemene beschouwingen als laatste op de agenda staan van 16 juli. Daar zal onze fractievoorzitter Gebke al een inkijk geven waar we als fractie voor staan en welke uitdagingen en mooie ontwikkelingen ons te wachten staan. Ook in deze laatste periode voor het reces en tijdens het reces is de fractie beschikbaar om in gesprek te blijven. Dus mail de fractie bij vragen of opmerkingen vooral. Verder gaat de fractie zich in de zomer opladen, om in september weer volop te strijden voor een groener, duurzamer en socialer Leiden. 

Namens de fractie wens ik iedereen een gezonde en fijne zomer!