De eerste fase is de ‘’informatiefase’’. Een periode waarin alle partijen aangeven hoe zij invulling willen geven aan de bestuurscultuur, welke inhoudelijke uitdagingen zij zien voor de stad, hoe zij deze het liefst zouden oplossen en welke kansen zij zien om tot een beleidsakkoord en college te komen.

Deze fase wordt begeleid door de ‘’informateurs’’. Voor die taak hebben wij drie mensen bereid gevonden. Dit zijn Rob van Lint, Yvonne van Delft en Mart Keuning. Dit team is zeer ervaren en kan vanuit een grote diversiteit aan invalshoeken adviseren over inhoud en bestuurscultuur richting de fase van coalitievorming.

Informateurs

Rob van Lint heeft talloze functies bij de rijksoverheid bekleed, waaronder Inspecteur-generaal van de NVWA en hoofddirecteur van de IND. Momenteel is hij werkzaam als consultant bij de rijksoverheid. Belangrijker nog voor Leiden: Van Lint is zelf gemeenteraadslid geweest namens voorlopers van GroenLinks en was jarenlang voorzitter van de Leidse Rekenkamercommissie. Vier jaar geleden heeft hij naar grote tevredenheid de functie van informateur bekleed in Leiden. Wij zijn verheugd dat hij opnieuw bereid is om deze taak op zich te nemen.

Yvonne van Delft kent de lokale context op haar duimpje. Ze heeft verschillende management en directeursfuncties bekleed en was ook griffier in Delft en Nijmegen. Ze was jarenlang raadslid voor GroenLinks in Leiden. De afgelopen vier jaar kent u haar als wethouder Werk & Inkomen, Economie, Cultuur, Binnenstad en Emancipatie.

Mart Keuning is bijna 10 jaar actief geweest in de Leidse politiek. Van 2012 tot 2018 was hij fractievoorzitter van de ChristenUnie, in 2016 werd hij uitgeroepen tot Leids raadslid van het jaar. Momenteel is hij werkzaam bij Pensioenfonds ABP. In zijn tijd als Leids raadslid werd Mart alom gewaardeerd door zijn scherpe inbreng en verbindende stijl.

Bij een open bestuurscultuur past raadsbrede samenwerking en een raadsbreed vertrouwen. Daarom vond GroenLinks het als grootste partij gepast om ook een informateur van buiten de partij aan te stellen die bovendien goed bekend is met de Leidse bestuurscultuur en affiniteit heeft met de positie van kleinere fracties.

Opdracht

De opdracht aan de informateurs is om aan de gemeenteraad van Leiden een adviesrapport op te leveren dat inzicht biedt in (op hoofdlijnen) drie zaken:

  1. Inhoudelijke raakvlakken en tegenstellingen tussen partijen.
  2. Bestuurlijke ambities en bereidheid tot collegedeelname van partijen.
  3. Bouwstenen voor een nieuw bestuursakkoord en gezonde bestuurscultuur.

Ook worden zij verzocht om op basis van deze inzichten het rapport af te sluiten met concrete adviezen die antwoord geven op de vraag welke partijen het best met elkaar een volgende stap kunnen zetten en kunnen formeren, om zo tot een nieuw beleidsakkoord en een nieuw college te komen.

Vervolg

De gesprekken met alle raadsfracties vinden plaats tussen 28 maart en 4 april. De beoogde uiterlijke datum voor publicatie van het adviesrapport van de informateurs is vrijdag 8 april.