De lokale fractie van GroenLinks komt dit najaar met een voorstel voor meer acceptatie van transgender personen in Leiden. Daaraan werkt de fractievoorzitter van de partij, Ashley North. Doel van het voorstel is om “zichtbaar en voelbaar” de acceptatie van genderdiversiteit in Leiden te vergroten. De initiatiefnemers nodigen belanghebbenden en geïnteresseerden van harte uit mee te denken en mee te werken aan het voorstel.

De sociale acceptatie van transgender personen is de afgelopen jaren toegenomen, maar is nog verre van volledig. Dit blijkt uit cijfers van het Ministerie van OCW. 57% van de bevolking denkt inmiddels positief over transgender personen. “Dat is meer dan ooit en dat is natuurlijk hartstikke positief”, aldus North. Maar tegelijkertijd wijst de fractievoorzitter van GroenLinks erop dat voor een groot deel van de bevolking genderdiversiteit nog altijd niet zo vanzelfsprekend is. Volgens dezelfde cijfers is een kleine 10% er zelfs ronduit negatief over. North: “Dat vind ik verschrikkelijk. Er duiken nog veel te veel verhalen op van situaties waarin transgenders worden getreiterd, beschimpt of zelfs weggepest van de werkvloer of uit de wijk. Dat is ontoelaatbaar.”

North is blij dat genderdiversiteit steeds meer wordt omarmt, maar vindt dat er nog grote stappen te zetten zijn. Zelfs in een vooruitstrevende stad als Leiden. Hij wijst erop dat ook wanneer de acceptatie groter is, er vaak nog een wereld te winnen is.  Zo onmoeten volgens hem transgender personen in het openbare leven geregeld vervelende drempels: “Denk bijvoorbeeld aan verkeerde aanspreekvormen, beperkte toiletkeuze in openbare gebouwen of onduidelijkheid en onzekerheid over deelname aan sporten met een strikt onderscheid tussen mannen- en vrouwenteams. Allemaal zaken die niet zijn bedoeld als drempels, maar wel met reden zo worden ervaren.”

Om de acceptatie en de positie van transgenders in Leiden te versterken, werkt North nu met de fractie van GroenLinks aan nieuwe beleidsvoorstellen. Zijn doel is dat in Leiden genderdiversiteit “zichtbaar en voelbaar” wordt omard en transgender personen zich overal in de stad thuis kunnen voelen. “We zitten al boordevol ideeën”, aldus North, “Zo vinden we het belangrijk dat er in Leiden duidelijke symbolen komen die laten zien dat we als stad genderdiversiteit omarmen. Maar net zo belangrijk vinden we het dat we tot beleid komen dat in de praktijk wezenlijk het verschil maakt en drempels voor transgender personen wegneemt”.

Daarom wil North graag een maatschappelijke coalitie opbouwen die gezamenlijk de positie van transgenders in Leiden wil versterken. “Ik wil dat elke Leidenaar, transgender of niet, zich uitgenodigd voelt om een positieve bijdrage te leveren”, aldus North, “Voel je je betrokken, heb je goede ideeën of ben je ervaringsdeskundige? Deel dan zeker je kennis en opvattingen!”

Leidenaars die graag meedenken kunnen contact opnemen door een mail te sturen naar ashley.north@groenlinksleiden.nl. De komende maanden worden ideeën verzameld en plannen uitgewerkt, met als doel deze eind dit jaar in definitieve vorm aan de raad te presenteren.