Water

Wethouder Martine Leewis introduceert Integraal Waterketenplan Leidse Regio

De komende weken introduceert Martine Leewis, onze wethouder voor duurzaamheid, mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte, het Integraal Waterketenplan voor de Leidse Regio in de gemeenteraad. Een prachtige prestatie, want dit plan zet samenhangende maatregelen uiteen om Leidenaren goede riolering, schoon water en droge voeten te geven. Lees hier wat het inhoudt!

Leiden heeft het Integraal Waterketenplan opgesteld samen met vijf andere gemeenten uit de Leidse regio, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de waterleidingbedrijven. In het plan bekijken deze partijen alle samenhangende zaken omtrent water. Zo staan er maatregelen in over hoe je drinkwater maakt, hoe je ervoor zorgt dat dit drinkwater bij de woningen komt, wat je met hemelwater doet, hoe je voorkomt dat dit hemelwater voor overlast zorgt, hoe het riool werkt en hoe afvalwater uiteindelijk gereinigd moet worden. Het doel is om ervoor te zorgen dat inwoners van de Leidse gemeenten het droog blijven houden en toegang tot schoon water blijven hebben. 

Twee elementen maken het waterketenplan heel bijzonder: het plan is in integraal én in  samenwerking met een groot aantal partijen opgesteld. Die samenwerking is heel logisch: water houdt zich immers niet aan gemeentegrenzen. Martine geeft hiervan een mooi voorbeeld: "We kunnen in Leiden alleen 8500 extra woningen bouwen als we regenwater niet meer in het riool laten lopen. De rioolzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden Zuid-West en Leiden Noord zitten aan hun maximale hoeveelheid water. Als we daar het hemelwater en het rioolwater uit de Leidse huishoudens in een ongescheiden riool, een grote buis, laten binnenkomen, is deze buis te klein. De gemeente moet deze buizen aanleggen en dus gaan we gescheiden buizen maken: één voor hemelwater en één voor het rioolwater van de huishoudens. Alleen de buis voor de huishoudens gaat naar de zuiveringsinstallatie, zodat het allemaal weer past en we geen nieuwe zuiveringsinstallatie hoeven te bouwen,” legt ze uit. “En let wel: een nieuwe installatie is veel duurder dan een gescheiden rioolsysteem aanleggen. Dus hoewel op gemeenteniveau de rioollasten voor inwoners hoger worden, kan het Hoogheemraadschap de waterschapslasten lager laten blijven. Aangezien Leidenaren een gezamenlijke belastingaanslag krijgen, betalen we dus uiteindelijk minder.”

 

Waterketenplan afbeelding 1

Bijkomende voordelen

Het waterketenplan heeft echter ook gevolgen voor andere groene plannen die we als GroenLinks belangrijk vinden. Zo levert het een receptenboek op voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit en circulariteit. Bovenstaand voorbeeld van een gescheiden riolering illustreert dit. Dit plan gaat er namelijk van uit dat inwoners water zelf eerst opvangen in hun tuin of op hun (groene) dak voordat het afgevoerd wordt. En als dat gebeurt, dan eerst via de sloot of de gracht en dan pas via het riool. Bovendien maakt deze logica vergroenen noodzakelijk. Groen is niet alleen belangrijk als klimaatmaatregel, maar ook voor natuur en biodiversiteit. Ook worden mensen bewezen gelukkiger van een groene omgeving. 

Daarnaast zorgt het waterketenplan er voor dat het belang van schoon, gezond water duidelijk wordt. Het winnen van drinkwater is duurder en moeilijker als water in de Leidse regio vervuild is. Het Hoogheemraadschap van Rijnland filtert medicijnresten en microplastics uit ons rioolwater. De drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap zijn daarom dus belangrijke partners binnen het waterketenplan. Maar ook voor GroenLinks Leiden en onze waarden: wij vinden immers dat het water in onze omgeving schoon moet zijn om zo de natuur een kans te geven. Een belangrijk deel van de natuur in Leiden zit onder water, dus schone grachten en sloten zijn van groot belang. En het waterketenplan helpt om Leiden circulair te maken: het Hoogheemraadschap van Rijnland is zo druk bezig met het terugwinnen van grondstoffen uit rioolslib.

Het waterketenplan gaat het oude rioleringsplan van de gemeente Leiden vervangen. Onze Martine heeft daarmee een formidabele prestatie geleverd: ze heeft een plan helpen ontwikkelen dat het nieuwe klimaatbeleid en onze ambities op het gebied van groen, biodiversiteit en circulariteit onderbouwt. Wij zijn trots!

Waterketenplan afbeelding 2