Deze zomer gaat ons raadslid Rembrandt Rowaan op stage in de Leidse zorgsector. Want goede zorg is voor GroenLinks fundamenteel. Rembrandt loopt mee op de werkvloer en hij gaat in gesprek over wat er al goed gaat en wat er nog beter kan in Leiden. Zijn tweede ZomerZorgStage was bij het Sociaal Wijkteam Merenwijk. Weten wat hij daar hoorde en zag? Lees dan snel verder!

Mijn tweede ZomerZorgStage vond plaats bij het Sociaal Wijkteam (SWT) Merenwijk. Drie uur lang werd ik ondergedompeld in nieuwe inzichten, om aan het eind zelf een huisbezoek mee te maken.

Ik doe hier graag verslag van mijn ervaringen, waarin drie dingen mij extra opvielen:

  • het inzicht in welke soort problemen het meest voorkomen onder de Leidenaren;
  • de manier waarop het Sociaal Wijkteam de samenwerking zoekt met heel veel andere professionele instellingen;
  • wat er allemaal komt kijken bij de hulpverlening.

Veelvoorkomende problemen

Drie maal ‘S’: ‘schulden’, ‘scheiden’, ‘slaan’ (huiselijk geweld).

Die zaken vormen de kern van de meest problemen waar het Sociaal Wijkteam mee te maken krijgt. Ze hangen samen met elkaar, en dikwijls met armoede als onderliggende reden. Naast deze drie problemen komen er ook steeds meer inwoners met psychiatrische stoornissen langs, nu die steeds minder makkelijk terecht kunnen in gespecialiseerde instellingen.

Samenwerken in het belang van de inwoner

Om inwoners te helpen om deze problemen op te lossen, wordt er heel veel samengewerkt, bijvoorbeeld met het Jeugd- en Gezinsteam. Omdat een groot deel van de Jeugdhulp toekomt aan de kinderen van ouders met problemen – bijvoorbeeld schulden, een echtscheiding of huiselijk geweld – wordt er nauw samengewerkt tussen beide teams. Het Jeugd- en Gezinsteam kan zich op de kinderen richten, en het Sociaal Wijkteam op de ouders.

Bij psychiatrische problemen wordt er intensief overlegd met het ‘GGZ FACT team’, waarin professionals zitten die hierin gespecialiseerd zijn, en ook door kunnen verwijzen naar zorg die vanuit de zorgverzekeraar betaald wordt.

Voor schulden en problemen met de bijstand sluiten Stadsbank en De Zijlbedrijven vaak aan voor overleg. En inwoners met relatief eenvoudige hulpvragen, bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren, worden door vrijwilligers van ‘Een Goede Buur’ geholpen, nog voordat ze bij het Sociaal Wijkteam langskomen. Zo wordt het team ontlast, en kan het zich vooral richten op zwaardere problematiek.

Nog een mooi voorbeeld van samenwerken is het project ‘Snelle hulp bij schulden’. Wanneer woningbouwcorporaties, de zorgverzekeraar of peuterspeelzalen een betalingsachterstand opmerken, melden ze dat bij het SWT en de Stadsbank. Wanneer er van meerdere kanten meldingen komen over één inwoner, gaan SWT en Stadsbank er direct proactief op af om hulp aan te bieden.

Maatschappelijk werk: wat komt daar allemaal bij kijken?

Met maatschappelijk werkster Marloes van der Poel mocht ik mee op huisbezoek bij een inwoner. Dit heeft mij heel veel inzicht gegeven in wat het inhoudt om in een Sociaal Wijkteam te werken. Het is echt een kunst. Aan de ene kant bood Marloes een luisterend oor en wees zij de inwoner op de hulp die zij kon bieden. Aan de andere kant maakte ze ook duidelijk wat er verwacht wordt van de inwoner zelf, om bij te dragen aan een structurele oplossing.

Vragen op allerlei leefgebieden werden gesteld: over het verleden, hoe het ging met de kinderen en wat precies de aard van het probleem was. Op die manier voelde de inwoner zich gesteund en serieus genomen. Maar daarnaast was het ook heel duidelijk dat de cliënt niet afhankelijk kon worden van de hulpverlening: op gegeven moment zal er weer volledig van eigen kracht uitgegaan worden.

Het was heel bijzonder en mooi om een professional op die manier de balans te zien houden.

Wat heeft dit mij geboden?

Ik raad het ieder raadslid aan om zeker één keer mee te gaan op huisbezoek, maar ook om te gaan praten bij de Sociaal Wijkteams! Door deze ervaring krijg je van heel dichtbij een gevoel bij het beleid dat we maken. De ‘zelfredzame inwoner’, uit de beleidsstukken krijgt ineens een gezicht. De zogenaamde ‘T-shaped professional’ wordt opeens een persoon, die jou kan laten zien hoe de dagelijkse werkpraktijk eruit ziet en welke problematiek er allemaal op haar afkomt. Kortom: dit bezoek bracht mij allerlei mooie inzichten en een interessant nieuw perspectief op het raadswerk!