1. Mededelingen  

 • Uitleg stemprocedure

 • Huidige vacatures waar we dringend oproepen tot sollicitaties :

 • Algemeen bestuurslid diversiteit

 • Campagneleiders

 • Campagneteamleden

 • Secretaris

 • Bestuurslid politiek personeelsbeleid 

 

2. Notulen, van de laatste twee ALV’s 

 • Wim vraagt om meer toegankelijke taal in vergaderingen en notulen.

 • Notulen goedgekeurd

3. Reflectie op de Tweede Kamer verkiezingen

 • GL heeft 11% van de stemmen behaald in Leiden – dat is een verlies van 6%. Dit is wel een van de betere resultaten in Nederland. We kunnen trots zijn op de inzet van de afdeling. We hebben middels brieven, filmpjes en social media toch veel mensen bereikt.

 • Leerpunt 1: we hebben bepaalde doelgroepen (o.a. studenten) niet optimaal bereikt.

 • Leerpunt 2: on-line events waren teveel versnipperd, het is beter om in te zetten op 1 groot event.

 • Leerpunt 3: De organisatie moet beter gestructureerd, en met meer mensen uitgevoerd. Als draaiboeken eerder al klaarliggen kan de CC beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen, en met meer mankracht kunnen evenementen en acties beter georganiseerd worden.

4. Update Programma Commissie 

 • 9 maanden bezig, eerste versie gedeeld met 2e schil. Er zijn 200 suggesties ontvangen.

 • Deze worden verwerkt voor volgende versie. Er worden ook 3 thema-avonden georganiseerd.

 • A.s. zaterdag is er een schrijfdag

 • Voor de zomer is het concept-programma klaar, in de zomer volgt amendementen-procedure.

 • In september vindt de amendementen-ALV plaats (on-line of fysiek).

 • Als je punten hebt kan je mailen naar programma@groenlinksleiden.

5. Decharge Maurits Donga en Marnix van Hemert als campagneleiders

 • Beide campagne-leiders worden zeer bedankt voor hun enorme verdiensten

6. Voordracht Lijsttrekkerskandidaat Ashley North

 • Commissie had opdracht voor selectie en voordracht lijsstrekker en voordracht van nummer 1-20 op lijst.

 • Er hebben zich 25 kandidaten gemeld. Er ontbreekt wel diversiteit, daar wordt aan gewerkt.

 • Opdracht lijsstrekkerschap: geschiktheid, integriteit en instemming met GL-eisen.

 • Ashley wordt voorgedragen. Heeft lange carriere binnen GL, zichtbaar als wethouder in de stad, verstaat het politieke handwerk, is sterk onderhandelaar en scherp debater en overtuigend in uitdragen van boodschap. Heeft ervaring op verschillende beleidsterreinen. Ashley is een goede samenwerker en verbindende factor en toont leiderschap. Ook heeft hij een goede reflectie op eigen handelen. Zittend wethouder als lijsstrekker heeft ook risico omdat je geassocieerd kan worden met college-beleid. Kandidaten-commissie draagt vol overtuiging Ashley voor.

 • Ashley is zeer vereerd om voorgedragen te worden.

 • Vragen:

 • Waarom maar 1 kandidaat? Heeft de commissie niet verder gezocht? Antwoord: alleen Ashley stelde zich kandidaat als lijsttrekker.

 • Hoe stelt Ashley zich voor om kandidatuurschap te combineren met wethouderschap. Ashley kan goed onderscheid tussen verschillende rollen maken.

 • Lijsttrekker is bekend voordat programma bekend is. Hoe gaan Ashley en PC hiermee om? Ashley heeft goed contact met PC. Er zullen ongetwijfeld zaken zijn waar hij het niet mee eens is, in dat geval zal Ashley het standpunt van de partij volgen.

 • Als wij onze deelname niet kunnen continueren, wat betekent dat voor politiek leiderschap?  Ashley komt liefst terug als wethouder, maar mocht GL geen deel uitmaken van het college dan zal Ashley de raad in gaan.

 • Participatie staat onder spanning en relatie met wijkverenigingen is verslechterd. Ashley heeft veel gesprekken met wijkverenigingen gehad, hij zoekt het contact met de stad. Participatie is ingewikkeld. We moeten ons kwetsbaar durven opstellen.

 • Hoe beoordeelt Ashley het sociale beleid van het huidige college? Er is duidelijk meer geld gegaan naar sociale woningbouw en jeugdzorg.

 • Wat doe je als GL absolute meerderheid heeft? Eerst in gesprek met de stad.

 • Wat vindt Ashley van samenwerking met PvdA? Dit is een vraag voor vereniging, maar Ashley is voorstander van linkse samenwerking.

7. Voordracht Bart van Welzenis als Algemeen Bestuurslid (verlenging)

8. Voordracht Naor Scheinowitz als Penningmeester (verlenging)

9. Decharge Nils Mollema als afdelingsvoorzitter

10. Voordracht Judith van Vliet als afdelingsvoorzitter

 • Waarom is er maar een enkelvoudige voordracht? Kan dit toegelicht worden? Er was maar 1 kandidaat. Gelukkig was Judith zeer geschikt.

 • Wat is de kracht van het huidige bestuur? Creativiteit om met huidige situatie om te gaan. Iedereen is zelfstandig. Er is veel onderling vertrouwen, ondanks dat de bijeenkomsten digitaal zijn

11. Pauze voor stemmen 

 • Door technische problemen hebben 3 leden niet kunnen stemmen. Voor een eventuele volgende keer wordt uitgezocht wat precies het probleem was. Voor de uitslagen heeft dit geen verschil gemaakt, waar overtuigende meerderheden te zien waren. Wel wordt genoteerd dat de uitslag tot 3 stemmen hoger of lager had kunnen uitvallen.

12. Uitslag Voorzitter: Judith van Vliet verkozen voor een eerste termijn als voorzitter

13. Uitslag Algemeen Bestuurslid: Bart van Welzenis verkozen voor een tweede termijn

14. Uitslag Penningmeester: Naor Scheinowitz verkozen voor een tweede termijn

15. Uitslag Lijsttrekker: Ashley North verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen

16. Sluiting