Fractieassistent 2014 - 2023

Als fractie ondersteuner van GroenLinks Leiden help ik de fractieleden op verschillende manieren: ik ben bij elke vergadering aanwezig en schrijf de besluitenlijst. Ook bundel ik de stukken, de terugblikken en vooruitblikken die onze raadsleden maken voor de diverse commissies samen en stuur die vóór elke fractievergadering door. Daarnaast organiseer ik schoonmaakacties in de stad Leiden. Het is uitdagend, leuk en afwisselend werk!

Elf jaar geleden sloot ik mij aan bij de werkgroep sociaal van de afdeling GroenLinks Leiden, we zijn toen bij verschillende organisaties in de stad langs geweest zoals de voedselbank en de rechtswinkel. Zo is mijn interesse in de lokale politiek gegroeid en heb ik kort daarna gesolliciteerd voor mijn huidige functie die ik nog steeds met veel plezier vervul, het is elke dag weer boeiend.

GroenLinks zet zich voor mensen in de maatschappij die steun nodig hebben: dat is hard nodig, empathisch en sociaal ten opzichte van de medemens zijn behoeft continue onze aandacht. Ik wil mij graag inzetten voor een betere samenleving met minder ongelijkheid. Daarnaast is de urgentie van de verbetering van het klimaat op onze aarde ook heel belangrijk voor mij: door duurzaam te leven, onze stad te vergroenen kunnen wij allemaal onze impact op het milieu beperken. Ik ben optimistisch dat het ons gaat lukken!

Diederick van de Walle