Waarom wilde je raadslid worden?
Ik ben geboren en getogen in Leiden en als raadslid wil ik mijn invloed gebruiken om de stad groener en socialer te maken. Ik ben raadslid geworden omdat ik graag een aandeel heb in het groener, mooier en socialer maken van de stad. Ik ben politicoloog en ik vind het politieke spel in de raad leuk.

Waar word je blij van en waar erger je je aan in de stad?
Ik word blij wanneer ik merk dat er door het gemeentebestuur naar Leidenaren wordt geluisterd en dat plannen er niet zomaar doorheen worden gedrukt en ik erger me dus aan het tegenovergestelde. Neem bijvoorbeeld het onzalige besluit om twee parkeergarages te gaan bouwen. Echt zonde van het geld. Daar moet Leiden lang voor bloeden. Ik word ook blij van alle initiatieven die er in de stad ontstaan om economie en cultuur met elkaar te verbinden.

Hoe wil je de inwoners van Leiden bij de politiek gaan betrekken?
Ik wil me als politicus niet in het stadhuis verstoppen, maar zichtbaar zijn in de stad. Ik heb de verhalen en ervaringen van de Leidse burgers nodig om een goed debat in de raad te kunnen voeren.

Waar wil je je tot 2018 voor inzetten?
Ik wil me deze raadsperiode inzetten voor een goede invoering van de decentralisaties in het sociaal domein. De meest kwetsbare groepen moeten niet de dupe worden van deze veranderingen. Ik vind dat mensen die de pech hebben om tijdelijk of permanent afhankelijk te worden van hulp van anderen en de gemeente iets te kiezen moeten hebben. Ze moeten zelf regie kunnen voeren, wanneer ze daartoe in staat zijn. Verder wil ik me inzetten voor de sport, omdat dat dicht bij mij staat. Sport is belangrijk voor mij en heeft mij altijd veel gebracht. Sport kan mensen letterlijk in beweging krijgen. Het kan mensen uit een isolement halen, maar kan mensen ook verbinden.

In de Gemeenteraad houdt Yvonne zich bezig met:

  • Onderwijs
  • Sport