Wij zoeken kandidaat-raadsleden die na de verkiezingen samen een sterke fractie zullen vormen. Mogelijk wordt GroenLinks de grootste fractie van Leiden, als het kan nemen we opnieuw deel aan het College van B&W. Daarvoor zoeken we mensen die de visie van GroenLinks concreet kunnen vertalen in praktische, politieke voorstellen. Die goed kunnen communiceren en overtuigend in het politieke debat kunnen zijn. En zo politieke meerderheden kunnen realiseren. Die daartoe goed kunnen samenwerken met college- en oppositiepartijen. Die ook tegenslagen kunnen incasseren. En we zoeken bovenal mensen die in de fractie een teamspeler zijn.

Hieronder staat preciezer beschreven wat er van je verwacht wordt. We realiseren ons dat we hiermee de ideale kandidaat omschrijven. Als je hier niet volledig aan voldoet maar wel wilt groeien op deze punten, dan nodigen we je ook uit om te solliciteren. Als je diversiteit (leeftijd, geaardheid, achtergrond of eventuele arbeidsbeperking) kunt toevoegen aan de GroenLinks fractie, dan zouden we het extra leuk vinden om van je te horen.

Politiek strategische vaardigheden

 1. Je hebt een visie gestoeld op de waarden van GroenLinks: groen, rechtvaardig, duurzaam en inclusief;

 2. Je bent in staat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te agenderen, te vertalen naar wat dit betekent voor Leiden en te bepalen welke politieke voorstellen wenselijk zijn;

 3. Je ziet politieke kansen voor lokale verbetering op de thema’s waar GroenLinks voor staat en weet deze resultaatgericht, concreet en daadkrachtig te verzilveren;

 4. Je bent in staat om met zowel oppositie- als coalitiepartijen effectief te onderhandelen en zo nodig een brugfunctie te vervullen.

Communicatieve vaardigheden

 1. Je bent overtuigend in debat, scherp op de inhoud en zacht op de relatie;

 2. Je bent in staat politieke voorstellen te vertalen van en naar het effect op het dagelijks leven in Leiden;

 3. Je kunt je snel, eenvoudig en toegankelijk uitdrukken in woord en schrift;

 4. Je beschikt over (social) mediavaardigheden;

 5. Je bent toegankelijk.

Algemene vaardigheden

 1. Je bent een sterke teamspeler;

 2. Je bent in staat zelfstandig te opereren waarin je bijdraagt aan het algemeen belang van de fractie;

 3. Je reflecteert op (mogelijke) gevolgen van jouw handelen en bent in staat om steeds kritisch te kijken naar verbeterpunten in jouw eigen rol en bijdrage; 

 4. Je bent proactief in het formuleren van eigen leerpunten en weet deze zelfstandig te vertalen naar jouw eigen ontwikkeling en handelen;

 5. Je weet tegenslagen om te zetten in optimistische en constructieve acties;

 6. Je kunt, onder (tijds)druk, snel constructief en pragmatisch schakelen;

 7. Je kunt in grote hoeveelheden informatie goed hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Randvoorwaarden

 1. Je bent lid van GroenLinks of bereid dit te worden en ingeschreven in de gemeente Leiden;

 2. Je bent betrokken bij de stad Leiden: je bent maatschappelijk actief en/ of hebt een flink netwerk;

 3. Je onderschrijft het (lokale) verkiezingsprogramma van GroenLinks.

Profielschets lijsttrekker

Aanvullend op de algemene profielschets voor raadsleden geldt dat deze:

 • Beschikt over leiderschapskwaliteiten: is de verbindende factor binnen fractie en afdeling en het boegbeeld van de partij naar buiten toe;

 • Heeft een integrale visie op de toekomst en koers van GroenLinks Leiden;

 • Kan verschillende GroenLinks geluiden of accenten verbinden;

 • Is vertrouwd met de lokale politiek en het maatschappelijk middenveld;

 • Heeft enige bekendheid onder de Leidse bevolking;

 • Is een sterke debater;

 • Is een sterke onderhandelaar.

  Profielschets van de fractie als geheel 

 • Werkt in goed overleg en vertrouwen samen;

 • Evalueert het eigen functioneren en zorgt voor de eigen continuïteit;

 • Moet politiek strategisch kunnen handelen, waarbij persoonlijke vaardigheid, belang of portefeuille ondergeschikt zijn aan het totaalresultaat;

 • Heeft aandacht voor de terugkoppeling naar leden en kiezers;

 • Heeft een evenwichtige samenstelling: de leden vullen elkaar aan, qua vaardigheden, interesse, deskundigheid en rollen in een team . De fractie weerspiegelt als team de politieke prioriteiten van GroenLinks;

 • Vormt in haar samenstelling een adequate afspiegeling van de samenleving, inclusief en divers;

 • Intentie om binnen de fractie dubbele competenties beschikbaar te hebben.

  In succesvolle teams zijn verschillende teamrollen aanwezig. Zo onderscheidt het Belbin teamrolmodel 9 teamrollen. Volgens Belbin combineert elk persoon twee of drie teamrollen, die goed bij iemand passen en waarin die persoon zich makkelijk beweegt: iemands voorkeursrollen.