Een sterk GroenLinks maakt het verschil in Leiden. Deze sociale successen hebben we geboekt.

 • Met ingang van september 2015 is er op voorstel van o.a. GroenLinks een onafhankelijk klachtenpersoon voor het sociale domein, waar iedere Leidenaar met klachten of suggesties over (jeugd)zorg en inkomen terecht kan.
 • Door een motie van GroenLinks wordt er in de jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet juist ingezet op preventieve projecten uit de stad zelf om mensen juist zelfstandig te houden en weerbaar te maken
 • Mensen met een uitkering worden dankzij een motie van GroenLinks naar echt goede banen geholpen. Duurzame arbeidsplaatsing is het uitgangspunt geworden wanneer mensen met een uitkering richting een baan worden begeleid.
 • Keuzevrijheid in de Jeugdzorg blijft behouden. Dankzij een motie van GroenLinks worden PGB's en zorg in natura toegankelijk gemaakt voor iedereen die deze vorm van zorg wil.
 • Iedere dak- of thuisloze die aanklopt bij de nachtopvang kan daar blijven slapen. Dankzij vragen van GroenLinks worden er geen slaapplaatsen meer verloot.
 • Op voorstel van GroenLinks komt er een jaarlijkse evaluatie en mogelijke aanpassing van de prestatieafspraken voor sociale woningbouw.
 • Volwassenenonderwijs blijft dankzij een motie van GroenLinks betaalbaar en bereikbaar voor iedere Leidenaar. Zo strijdt Leiden effectief tegen laaggeletterdheid en discalculatie.
 • De parkeervergunning voor mantelzorgers wordt verlaagd van € 180,- naar € 50,- per jaar.
 • Klanttevredenheidsonderzoeken worden na schriftelijke vragen van GroenLinks ingevoerd in de schuldhulpverlening. Hierdoor kan de schuldhulpverlening beter afgestemd worden op de behoeften van clienten.
 • Voor de hulp bij het huishouden gaat maatwerk verricht worden voor de mensen net boven het sociaal minimum, omdat de meerkosten voor deze groep het moeilijkst op te vangen zijn. Op die manier krijgen meer mensen goede zorg.
 • Op voorstel van GroenLinks komt er een pilot waarin bekeken wordt of mensen die voor meerdere hulpvragen een pgb aanvragen, in 1x geholpen kunnen worden. Zo voorkomen we onnodige bureaucratie en rompslomp in de zorg.
 • Dankzij vragen van GroenLinks zullen taalcursussen toegankelijker worden voor arbeidsmigranten. De gemeente biedt de taalcursus actiever aan en zal de taalbehoefte van arbeidsmigranten beter in kaart gaan brengen.