Als bestuur en fractie vinden we het belangrijk dat we binnen GroenLinks Leiden aandacht hebben voor de onderlinge sociale veiligheid. GroenLinks landelijk beschrijft sociale veiligheid als volgt:  
"We creëren een veilige omgeving voor iedereen. We voorkomen ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en uitsluiting. En als er toch sprake is van ongewenst gedrag dan spreken we elkaar daarop aan en zorgen we dat de mensen die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag zich gesteund voelen en gesteund worden." (https://groenlinks.nl/integriteitsbeleid/gedragscode)
 
We verwachten van iedereen in de afdeling dat die rekening houdt met andermans grenzen en met het effect van je eigen gedrag op anderen. Wanneer er toch sprake is van gedrag waar mensen zich (mogelijk onbedoeld) niet veilig bij voelen, is het belangrijk dat omstanders zich ook verantwoordelijk voelen en zich uitspreken. Daarnaast is het van belang dat mensen die het overkomt zich kunnen wenden tot mensen die ze vertrouwen. 
 
Binnen de afdeling en het bestuur is de bestuursvoorzitter het voornaamste aanspreekpunt rondom (zorgen over) sociale veiligheid. Andere bestuursleden of commissievoorzitters zijn hier uiteraard ook voor te benaderen en kunnen altijd meedenken. Bovendien zijn er vanuit GroenLinks landelijk externe vertrouwenspersonen beschikbaar die direct benaderd kunnen worden wanneer daar behoefte aan is. Kijk hier voor meer informatie: https://groenlinks.nl/integriteitsbeleid/externe-vertrouwenspersonen