LHBTI

Daar waar nog gediscrimineerd wordt op basis van seksuele geaardheid of een andere grond moet worden ingegrepen. Het veiligheidsbeleid van de gemeente moet...

Lees meer

Maai- & baggerbeleid

Bij het maai- en baggerbeleid moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met bestaand groen en bestaande dieren.

Lees meer
Mantelzorg

Mantelzorg

De cultuuromslag naar een ‘zorgzame samenleving’ kost tijd en moet niet overhaast tot stand komen. De informele zorg is niet afdwingbaar. GroenLinks...

Lees meer
Zorg voor elkaar

Menselijke zorg

GroenLinks staat voor een gezonde, vitale stad en een goede kwaliteit van leven. Iedereen ontvangt de zorg en ondersteuning die past bij hun behoeften. Mensen...

Lees meer
Monumenten

Monumenten

Soms wordt te gemakkelijk omgesprongen met cultureel erfgoed uit de vorige eeuw. Sociale woningbouw van voor de Tweede Wereldoorlog (zoals de Kooi) maar...

Lees meer
Musea

Musea

Leiden is een museumstad bij uitstek. We hebben het voorrecht een groot aantal rijksmusea te huisvesten, maar ook gemeentelijke musea als de Lakenhal...

Lees meer

Muziek- en cultuurpodia

De Stadspodia zijn het meest zichtbare uithangbord van de Leidse culturele sector. Hier ziet het grote publiek grote namen. Het is de verantwoordelijkheid...

Lees meer
Nieuwbouw

Nieuwbouw

‘Nieuw Leyden’ laat zien dat compact stedelijk bouwen een prachtige wijk kan opleveren. Bij de verkoop van grond aan marktpartijen en bij de beoordeling...

Lees meer
Onderwijs

Onderwijs

Als het aan GroenLinks ligt is ál het onderwijs in Leiden van topkwaliteit.

Lees meer

Oostvlietpolder

GroenLinks staat voor een echte groene Oostvlietpolder. Zo komt wat ons betreft de Rijnlandroute er niet en wordt het weidevogelgebied in de polder...

Lees meer

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer is van groot belang voor Leiden. Openbaar vervoer wordt zo verbeterd dat het een gelijkwaardig, maar schoner alternatief is voor de auto.

Lees meer

Openbare ruimte

Met name groen en water kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. GroenLinks steunt dan ook de plannen voor het Singelpark met groot...

Lees meer