Sport

Sport

GroenLinks legt nadruk op de breedtesport, maar succesvolle sporters kunnen het aantrekkelijker maken voor jongeren om te gaan sporten. Sporten hoeft niet...

Lees meer

Stadhuis

Als er één plek het Huis van de Leienaar genoemd zou kunnen worden, dan is dat het stadhuis wel. Dankzij een voorstel van GroenLinks bepalen de Leidse...

Lees meer

Stageplekken

Meer stageplaatsen betekent meer succesvolle opleidingen en meer kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren. GroenLinks wil dat de gemeente met werkgevers en...

Lees meer

Tegenprestatie

GroenLinks wil dat mensen met een uitkering actief deel nemen aan de samenleving. Dit vergroot hun baankansen, biedt hen een groter sociaal netwerk en geeft...

Lees meer
Thuiszorg

Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning wordt aangevraagd als mensen door hun beperkingen niet in staat zijn huishoudelijke taken zelf te verrichten. Huishoudelijke...

Lees meer
Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

GroenLinks vindt het belangrijk dat voorzieningen, openbaar vervoer, winkels, straten en gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met...

Lees meer
Toerisme

Toerisme

Leiden heeft alles in zich om een hotspot voor reizigers, toeristen en internationale gasten te worden. Niet voor niets duikt onze mooie stad op allerlei...

Lees meer

Uitgaan in Leiden

Leiden kent al veel prachtige horeca, maar met name het aantal dansgelegenheden is klein. Daarom mogen er van GroenLinks extra dansgelegenheden komen, in...

Lees meer

Vergroening van de stad

Dankzij GroenLinks is dit ook een halt toegeroepen. Het kapbeleid is door onze inzet flink veranderd. Daardoor is het nu veel moeilijker om bomen te kappen...

Lees meer

Verkamering

Dat er in de stad woningen worden omgezet naar o.a. studentenkamers (verkamering) is op zich geen probleem. Wel neemt in sommige wijken van Leiden, zoals in...

Lees meer
programma20182022.jpg

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Bekijk het het verkiezingsprogramma van GroenLink Leiden voor 2018-2022.

Lees meer
Vluchtelingen

Vluchtelingen

Leiden heeft de wettelijke plicht om mensen die een verblijfvergunning hebben en die door het COA aan Leiden zijn gekoppeld van huisvesting te voorzien.

Lees meer