Hoe werkt het stemmen?

Voorafgaand aan de ALV krijgen alle stemgerechtigde leden van GroenLinks Leiden per mail een unieke stemcode toegestuurd. Hou deze code bij de hand tijdens de ALV. Tijdens de vergadering zullen alle kandidaten zich kort presenteren en zal er gelegenheid zijn voor vragen. Hierna volgt een pauze van 30 minuten waarin online gestemd kan worden.

Op deze pagina zal tijdens de pauze een duidelijke link naar de stemwebsite worden geplaatst. Op deze website kan je, na het invullen van je unieke code, voor alle stemmingen een keuze uitbrengen. Je mag ook bij een specifieke stemming blanco (geen keuze) invullen. 

Zorg ervoor dat je voor het einde van de pauze je stem uitbrengt, anders wordt je stem mogelijk niet meegeteld. 

Waarover wordt gestemd?

Op de aankomende ALV vinden drie stemmingen plaats:

  1. voor de lijstrekker van GroenLinks Leiden voor de gemeenteraadsverkiezingen,
  2. voor de bestuursvoorzitter,
  3. en voor twee bestuursleden die verlengd willen worden voor 2 jaar. Het gaat hierbij om de penningmeester en het bestuurslid politiek debat.

Via onderstaande links kan je lezen wie de kandidaten zijn voor de verschillende stemmingen.