Wil jij samen met anderen aan de slag om te ontdekken hoe jij jouw talenten kan inzetten voor onze groene en linkse idealen? Meld je dan aan voor de talentenpool van GroenLinks Leiden

GroenLinks Leiden barst van het talent met ambitie. Talent op politiek, bestuurlijk en organisatorisch vlak. Die talenten willen we stimuleren en ontwikkelen zodat ze hun groene en linkse idealen handen en voeten kunnen geven. Daarom heeft GroenLinks Leiden sinds begin 2011 een Talentenpool. 

De Talentenpool bestaat gemiddeld uit zo’n 10 tot 20 deelnemers en staat open voor leden van GroenLinks met een politieke ontwikkelvraag. Talent en persoonlijkheid zijn belangrijker dan ervaring. We streven ernaar om de pool divers te laten zijn in talenten (politiek, bestuur, organisatie), in achtergrond, in geslacht en in leeftijd. 

Het kan zijn dat je net lid bent of gaat worden van GroenLinks en juist nu actief wilt worden, maar nog niet weet hoe. Of wellicht was je al actief voor GroenLinks, ben je vrijwilliger of zit je in een commissie en wil je meer inzicht krijgen in de partij of je verder verdiepen in de wijze waarop jij je kan inzetten. In alle gevallen is de Talentenpool een aantrekkelijke optie om je verder te ontwikkelen. 

“Door de diversiteit in de trainingsgroep (jong en oud, ervaren en net nieuw) kan iedereen elkaar goed ondersteunen in het behalen van de persoonlijke leerdoelen.”

Workshops en reflectie
De Talentenpool biedt deelnemers jaarprogramma waarin politieke verdieping, opdoen van vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, netwerken en plezier aan bod komen. Langs inhoudelijke thema’s gaan we met elkaar aan de slag. Door de bijbehorende interactie en reflectie leren we met elkaar. 

“De kracht zit hem juist in alle verschillende perspectieven die iedere deelnemer in bracht, daar leer je het meeste van.”

De workshops gaan in op de volgende drie pijlers:

  • Politiek werk: Kernwaarden GroenLinks, de organisatie en structuur van de afdeling, standpuntbepaling, fractie-, commissie- en raadsvergadering, instrumenten van de raad, politieke strategie (coalitie/oppositie), samenhang politiek, bestuur en campagne, politieke profielen (raadslid, wethouder, bestuurder), schrijven van moties en amendementen.
  • Politieke vaardigheden: Debatteren, kernboodschappen, moties en amendementen schrijven, strategisch denken, pitchen, samenwerken, organiseren, voorzitten en netwerken. 
  • Persoonlijke ontwikkeling: je talenten en kwaliteiten en valkuilen (er)kennen, jezelf positioneren en profileren, doelen stellen en halen, feedback uitwisselen en reflecteren.

“Elke training heeft zijn eigen onderwerp en heeft een goede balans tussen theoretische en praktische opdrachten, die elkaar goed aanvullen. Op die manier is elke training erg waardevol voor het bereiken van onze persoonlijke leerdoelen. De trainingen worden aangevuld met persoonlijke gesprekken met de coaches en politieke activiteiten, zoals een bezoek achter de schermen van de Tweede Kamer. Daarnaast komen er ook geregeld professionals langs om te vertellen over hun eigen ervaringen in de politiek. Naast dat de talentenpool erg leerzaam is, is het ook een goede manier om betrokken te raken bij de partij.”

Voorafgaand aan de bijeenkomsten zal je geregeld voorbereidingsopdrachten maken. Daarnaast vragen we je om je buiten de bijeenkomsten actief in te zetten voor je idealen door bijvoorbeeld in een commissie te gaan, een keer te helpen bij het organiseren van een themabijeenkomst of actie of iets te doen voor een Leidse organisatie of instelling. We kijken tijdens de leergang graag met je waar je interesse naar uitgaat. 

Jaarlijks bieden we daarnaast de mogelijkheid om een mentorgesprek te voeren om je voortgang te bespreken en je leerdoelen te formuleren.

“Je leert niet alleen van de theorie en de gasten, maar vooral ook door met elkaar in discussie te gaan en je eigen kwaliteiten te ontdekken. Er worden veel handvaten geboden om ook zelf actief te worden en dit is ook zeker aan te raden!” 

Politieke ontwikkelvraag
De Talentenpool staat open voor ieder met een politieke ontwikkelvraag. Voorbeelden van zo’n leervraag: Past politiek bij mij? Wat belemmert mij als ik voor een grote groep spreek? Hoe kan ik iemand overtuigen van mijn standpunt? Welke kwaliteiten en valkuilen heb ik in huis? 

Begeleiders
Judith van Vliet en Rutger de Valk begeleiden dit jaar de Talentenpool. Judith van Vliet, sinds 2018 een van de begeleiders van de Talentenpool, heeft als docent, supervisor en onderwijsontwikkelaar in het hbo ruime ervaring als trainer en begeleider. Binnen GroenLinks Leiden is Judith actief als lid van het afdelingsbestuur. 

Rutger de Valk volgt de masters politieke en economische filosofie, en culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Rutger heeft vanuit zijn passie ervaring met het opzetten en uitvoeren van verschillende projecten gericht op duurzaamheid. Met zijn ervaring als debater zullen de debattrainingen komend jaar goed aan bod komen binnen de Talentenpool. 

Spelregels en kosten
De Talentenpool is niet vrijblijvend. Om het leereffect optimaal te maken, verwachten we ook iets van je. De ideale Talentenpooler heeft:

  • voldoende beschikbaarheid (1 woensdagavond per maand) 
  • ​een actieve inbreng en zichtbaarheid in (activiteiten en bijeenkomsten van) de afdeling of in een aan GroenLinks gelieerde organisatie in de stad
  • ​​zin en tijd voor het meehelpen organiseren van een event of themabijeenkomst voor de afdeling
  • een communicatieve en samenwerkingsgerichte instelling
  • ambitie en zelfreflectie 

We hanteren een inschrijvingsfee van €75. Mocht dit een belemmering vormen voor deelname, neem dan contact op met ons zodat we kunnen kijken of we het op een andere manier kunnen oplossen. 

Als je niet bij een bijeenkomst aanwezig kunt zijn, vragen we je je ruim 24 uur of eerder af te melden. Zonder je afmelding betaal je €25 boete die naar de gezamenlijke pot gaat voor de afsluitende borrel. 

Contact
Heb je een vraag? Bel of app Judith van Vliet op 06-15138564 of neem contact op via talentenpool@groenlinksleiden.nl.