Talentenpool GroenLinks Leiden

Wil jij samen met anderen aan de slag om je eigen talenten te ontdekken en te leren hoe je die kan inzetten voor onze groende en linkse idealen? Meld je dan aan voor de talentenpool van GroenLinks Leiden.

De talentpool biedt een programma van een jaar waarin je kennis maakt met politieke, bestuurlijke en organisatorische kanten van GroenLinks. Samen leggen we de verbinding naar ieders talenten en word je je bewust van wat je in huis hebt. Zo draagt de talentpool bij aan het ontdekken en ontwikkelen van Leids talent. 

“Elke training heeft zijn eigen onderwerp en heeft een goede balans tussen theoretische en praktische opdrachten, die elkaar goed aanvullen. Op die manier is elke training erg waardevol voor het bereiken van onze persoonlijke leerdoelen. De trainingen worden aangevuld met persoonlijke gesprekken met de coaches en politieke activiteiten, zoals een bezoek achter de schermen van de Tweede Kamer. Daarnaast komen er ook geregeld professionals langs om te vertellen over hun eigen ervaringen in de politiek. Naast dat de talentenpool erg leerzaam is, is het ook een goede manier om betrokken te raken bij de partij.”

 (Bas Bouwman, 2018)

Workshops en reflectie
De Talentenpool biedt deelnemers jaarprogramma waarin politieke verdieping, opdoen van vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, netwerken en plezier ruim aan bod komen. Langs inhoudelijke thema’s gaan we met elkaar aan de slag. Door de bijbehorende interactie en reflectie leren we met elkaar.

“De kracht zit hem juist in alle verschillende perspectieven die iedere deelnemer in bracht, daar leer je het meeste van.”

De workshops gaan in op de volgende drie pijlers:

 • Politiek werk: Kernwaarden GroenLinks, de organisatie en structuur van de afdeling, standpuntbepaling, fractie-, commissie- en raadsvergadering, instrumenten van de raad, politieke strategie (coalitie/oppositie), samenhang politiek, bestuur en campagne, politieke profielen (raadslid, wethouder, bestuurder), schrijven van moties en amendementen.
 • Politieke vaardigheden: Debatteren, kernboodschappen, moties en amendementen schrijven, strategisch denken, pitchen, samenwerken, organiseren, voorzitten en netwerken.
 • Persoonlijke ontwikkeling: je talenten en kwaliteiten en valkuilen (er)kennen, jezelf positioneren en profileren, doelen stellen en halen, feedback uitwisselen en reflecteren.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten zal je geregeld voorbereidingsopdrachten maken. Daarnaast vragen we je om je buiten de bijeenkomsten actief in te zetten voor je idealen door bijvoorbeeld in een commissie te gaan, een keer te helpen bij het organiseren van een themabijeenkomst of actie of iets te doen voor een Leidse organisatie of instelling. We kijken tijdens de leergang graag met je waar je interesse naar uitgaat.

“Je leert niet alleen van de theorie en de gasten, maar vooral ook door met elkaar in discussie te gaan en je eigen kwaliteiten te ontdekken. Er worden veel handvaten geboden om ook zelf actief te worden en dit is ook zeker aan te raden!”

Jaarlijks bieden we daarnaast de mogelijkheid om een mentorgesprek te voeren om je voortgang te bespreken en je leerdoelen te formuleren.

De begeleiding ligt in handen van Marlou Min en Judith van Vliet. Marlou Min heeft een achtergrond als projectmanager en trainer op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt. Bovendien brengt zij ruime ervaring in vanuit GroenLinks op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Judith van Vliet is een ervaren trainer met een achtergrond als docent, onderwijsontwikkelaar en onderzoeker in het sociaal domein.

Politieke ontwikkelvraag
De Talentenpool staat open voor ieder met een politieke ontwikkelvraag. Voorbeelden van zo’n leervraag: Past politiek bij mij? Wat belemmert mij als ik voor een grote groep spreek? Hoe kan ik iemand overtuigen van mijn standpunt? Welke kwaliteiten en valkuilen heb ik in huis?

Waarom een Talentenpool?
GroenLinks Leiden barst van het talent met ambitie. Talent op politiek, bestuurlijk en organisatorisch vlak. Die talenten willen we stimuleren en ontwikkelen zodat ze hun groene en linkse idealen handen en voeten kunnen geven. Daarom heeft GroenLinks Leiden sinds begin 2011 een Talentenpool.

De Talentenpool bestaat gemiddeld uit zo’n 10 tot 20 deelnemers en staat open voor leden van GroenLinks met een politieke ontwikkelvraag. Talent en persoonlijkheid zijn belangrijker dan ervaring. We streven er naar om de pool divers te laten zijn in talenten (politiek, bestuur, organisatie), in achtergrond, in geslacht en in leeftijd.

“Door de diversiteit in de trainingsgroep (jong en oud, ervaren en net nieuw) kan iedereen elkaar goed ondersteunen in het behalen van de persoonlijke leerdoelen.”

Spelregels en kosten
Het kan zijn dat je net lid bent of gaat worden van GroenLinks en juist nu actief wilt worden, maar nog niet weet hoe. Of wellicht was je al actief voor GroenLinks, heb je bijvoorbeeld al de landelijke leergang Zin In GroenLinks gevolgd, ben je vrijwilliger of zit je in een commissie. In alle gevallen is de Talentenpool een aantrekkelijke optie om je verder te ontwikkelen.

De Talentenpool is niet vrijblijvend en je groeit in de wisselwerking met de afdeling en de stad. Om het leereffect optimaal te maken, verwachten we ook iets van je. De ideale Talentenpooler heeft:

 • voldoende beschikbaarheid (1 woensdagavond per maand) gedurende een jaar
 • ​een actieve inbreng en zichtbaarheid in (activiteiten en bijeenkomsten van) de afdeling of in een aan GroenLinks gelieerde organisatie in de stad
 • ​​zin en tijd voor het meehelpen organiseren van een event of themabijeenkomst voor de afdeling
 • aantoonbare politieke affiniteit en bestuurlijk en/of organisatorisch talent
 • een communicatieve en samenwerkingsgerichte instelling
 • ambitie en zelfreflectie
 • een eigen politieke leervraag

We hanteren een inschrijvingsfee van €75. Als je echt niet bij een bijeenkomst aanwezig kunt zijn, vragen we je je ruim 24 uur of eerder af te melden. Zonder je afmelding betaal je €25 boete die naar de gezamenlijke pot gaat voor de afsluitende borrel.

Leergang 2020
Begin 2019 starten we wederom met de lokale leergang voor Leidse GroenLinks-talenten. Eind november zullen de exacte data bekend worden, maar houd rekening met een maandelijkse bijeenkomst op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur op een locatie in Leiden.

Begin januari 2020 vindt er een informatiebijeenkomst plaats waar je je vragen kan stellen voor je je definitief aanmeldt. Houd de agenda op onze site in de gaten!

Aanmelden
Ben je enthousiast? Meld je aan door ons een motivatiemail te sturen met daarin:

 • waarom je mee wilt doen met de leergang
 • een korte toelichting op je politieke of bestuurlijke talent zoals blijkt uit je CV (werk of studie, ervaring met bestuurs-, commissie- of politiek werk)
 • of je wel of geen lid bent van GroenLinks
 • je naam, adres, mailadres en telefoonnummer en evt. FB of Linkedin pagina

Mail je motivatie uiterlijk woensdag 15 januari 2020 naar talentenpool@groenlinksleiden.nl. Binnen twee weken nemen we telefonisch contact met je op.

Contact
Heb je een vraag? Bel of app Judith van Vliet op 06-15138564 of neem contact op via talentenpool@groenlinksleiden.nl.