Talentenpool GroenLinks Leiden

Wil jij samen met anderen aan de slag om je eigen talenten te ontdekken en te leren hoe je die kan inzetten voor onze groene en linkse idealen? Meld je dan aan voor de talentenpool van GroenLinks Leiden. De talentpool biedt een programma van twee jaar waarin je kennis maakt met politieke, bestuurlijke en organisatorische kanten van GroenLinks. Samen leggen we de verbinding naar ieders talenten en wordt je je bewust van wat je in huis hebt. Zo draagt de talentpool bij aan het ontdekken en ontwikkelen van Leids talent. 

“Elke training heeft zijn eigen onderwerp en heeft een goede balans tussen theoretische en praktische opdrachten, die elkaar goed aanvullen. Op die manier is elke training erg waardevol voor het bereiken van onze persoonlijke leerdoelen. De trainingen worden aangevuld met persoonlijke gesprekken met de coaches en politieke activiteiten, zoals een bezoek achter de schermen van de Tweede Kamer. Daarnaast komen er ook geregeld professionals langs om te vertellen over hun eigen ervaringen in de politiek. Naast dat de talentenpool erg leerzaam is, is het ook een goede manier om betrokken te raken bij de partij.”

 (Bas Bouman, 2018)

Workshops en reflectie
De Talentenpool biedt deelnemers in twee jaar tijd een leerprogramma waarin politieke verdieping, opdoen van vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, netwerken en plezier ruim aan bod komen. Langs inhoudelijke thema’s gaan we met elkaar aan de slag. Door de bijbehorende interactie en reflectie leren we met elkaar.

“De kracht zit hem juist in alle verschillende perspectieven die iedere deelnemer in bracht, daar leer je het meeste van.”

 (Yannick Loskamp, 2018)

De workshops gaan in op de volgende drie pijlers:

 • Politiek werk: Kernwaarden GroenLinks, de organisatie en structuur van de afdeling, standpuntbepaling, fractie-, commissie- en raadsvergadering, raadsbegroting, instrumenten van de raad, politieke strategie (coalitie/oppositie), samenhang politiek, bestuur en campagne, politieke profielen (raadslid, wethouder, bestuurder), schrijven van moties en amendementen, burgerzeggenschap en doe-democratie.
 • Politieke vaardigheden: Debatteren, storytelling, kernboodschappen, moties en amendementen schrijven, strategisch denken, pitchen, voorzitten, netwerken, dialoog.
 • Persoonlijke ontwikkeling: je talenten en kwaliteiten en valkuilen (er)kennen, jezelf positioneren en profileren, doelen stellen en halen, persoonlijk leiderschap vormgeven.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten zal je geregeld voorbereidingsopdrachten maken. Daarnaast vragen we je om je buiten de bijeenkomsten actief in te zetten voor je idealen door bijvoorbeeld in een commissie te gaan, een keer te helpen bij het organiseren van een themabijeenkomst of actie of iets te doen voor een Leidse organisatie of instelling. We kijken tijdens de leergang graag met je waar je interesse naar uitgaat.

“Je leert niet alleen van de theorie en de gasten, maar vooral ook door met elkaar in discussie te gaan en je eigen kwaliteiten te ontdekken. Er worden veel handvaten geboden om ook zelf actief te worden en dit is ook zeker aan te raden!”

 (Rianne Pieffers, 2018)

Jaarlijks bieden we daarnaast de mogelijkheid om een mentorgesprek te voeren om je voortgang te bespreken en je leerdoelen te formuleren.

De begeleiding ligt in handen van Marlou Min en Judith van Vliet. Marlou Min heeft een achtergrond als projectmanager en trainer op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt. Bovendien brengt zij ruime ervaring in vanuit GroenLinks op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Judith van Vliet is een ervaren trainer met een achtergrond als docent, onderwijsontwikkelaar en onderzoeker in het sociaal domein.

Politieke ontwikkelvraag
De Talentenpool staat open voor ieder met een politieke ontwikkelvraag. Voorbeelden van zo’n leervraag: Past politiek bij mij? Hoe kan ik steviger in mijn schoenen staan? Hoe geef ik mijn persoonlijk leiderschap vorm? Wat belemmert mij als ik voor een grote groep spreek? Vind je het lastig om je ontwikkelvraag te benoemen? Samen met je mededeelnemers en de begeleiders bespreek je met regelmaat wat je ontwikkelvraag is en hoe je die binnen en buiten de Talentenpool kunt vormgeven.

Waarom een Talentenpool?

GroenLinks Leiden barst van het talent met ambitie. Talent op politiek, bestuurlijk en organisatorisch vlak. Die talenten willen we stimuleren en ontwikkelen zodat ze hun groene en linkse idealen handen en voeten kunnen geven. Daarom heeft GroenLinks Leiden sinds begin 2011 een Talentenpool. De Talentenpool bestaat gemiddeld uit zo’n 10 tot 20 deelnemers en staat open voor leden van GroenLinks met een politieke ontwikkelvraag. Talent en persoonlijkheid zijn belangrijker dan ervaring. We streven er naar om de pool divers te laten zijn in talenten (politiek, bestuur, organisatie), in achtergrond, in geslacht en in leeftijd.

“Door de diversiteit in de trainingsgroep (jong en oud, ervaren en net nieuw) kan iedereen elkaar goed ondersteunen in het behalen van de persoonlijke leerdoelen.”

Onder de deelnemers van de afgelopen jaren heeft menig talent zijn of haar weg gevonden binnen GroenLinks of ze hebben op andere manieren bijgedragen aan hun groene en linkse idealen. Talentenpoolers werden in de voorbije jaren gemeenteraadslid, bestuurslid van DWARS, voorzitter campagnecommissie, medewerker wetenschappelijk bureau en bestuurslid binnen GroenLinks Leiden. Maar ook gingen talenten bijvoorbeeld werk doen voor Autovrije Zondag Leiden of zelfs voor een ngo in Afrika.

Spelregels en kosten
Het kan zijn dat je net lid bent of gaat worden van GroenLinks en juist nu actief wilt worden, maar nog niet weet hoe. Of wellicht was je al actief voor GroenLinks, heb je bijvoorbeeld al de landelijke leergang Zin In GroenLinks gevolgd, ben je vrijwilliger of zit je in een commissie. In alle gevallen is de Talentenpool een aantrekkelijke optie om je verder te ontwikkelen. De Talentenpool is niet vrijblijvend en je groeit in de wisselwerking met de afdeling en de stad. Om het leereffect optimaal te maken, verwachten we ook iets van je. De ideale Talentenpooler heeft:

 • voldoende beschikbaarheid (1 avond per maand) gedurende minimaal 1 jaar of langer
 • ​een actieve inbreng en zichtbaarheid in (activiteiten en bijeenkomsten van) de afdeling of in een aan GroenLinks gelieerde organisatie in de stad
 • ​​zin en tijd voor het meehelpen organiseren van een event of themabijeenkomst voor de afdeling
 • aantoonbare politieke affiniteit en bestuurlijk en/of organisatorisch talent
 • een communicatieve en samenwerkingsgerichte instelling
 • ambitie en zelfreflectie
 • een eigen politieke leervraag

Om de onkosten te dekken hanteren we een inschrijvingsfee van €75. Als je echt niet bij een bijeenkomst aanwezig kunt zijn, vragen we je je ruim 24 uur of eerder af te melden. Zonder je afmelding brengen we €25 in rekening voor gemaakte onkosten.

Leergang 2019
De leergang voor 2019 is inmiddels gestart. De bijeenkomsten vinden op de volgende woensdagavonden plaats van 19.30 tot 22.00 uur:

 •       20 februari
 •       27 maart
 •       24 april
 •       29 mei
 •       26 juni
 •       11 september
 •       16 oktober
 •       13 november

Aanmelden leergang 2020

Heb je interesse om mee te doen in 2020? Je kunt je alvast vooraanmelden door een motivatiemail te sturen aan talentenpool@groenlinksleiden.nlmet daarin:

 • waarom je mee wilt doen met de leergang
 • een korte toelichting op je politieke of bestuurlijke talent zoals blijkt uit je CV (werk of studie, ervaring met bestuurs-, commissie- of politiek werk)
 • of je wel of geen lid bent van GroenLinks
 • je naam, adres, mailadres en telefoonnummer en evt. FB of Linkedin pagina
Later in het jaar vindt er weer een informatiebijeenkomst plaats. We kondigen dit aan in de nieuwsbrief en op de website.

Contact
Heb je een vraag over de volgende Talentenpool of wil je graag nu al aan de slag binnen onze afdelingen maar weet je niet waar je moet beginnen? Bel of app Judith van Vliet op 06-15138564 of neem contact op via talentenpool@groenlinksleiden.nl.