Alle bestuursleden hebben naast de algemene bestuurstaken één of meer specifieke taken. Denk bijvoorbeeld aan een secretaris en penningmeester, maar ook aan portefeuilles zoals communicatie, verkiezingen, diversiteit of politiek personeelsbeleid. Afhankelijk van onze nieuwe samenstelling en ieders talenten en voorkeuren, kunnen we de taken onderling opnieuw verdelen.

Als bestuur werken we gedurende het jaar aan verschillende speerpunten:

  • Organiseren en faciliteren van evenementen, campagnes en commissies om een brede doelgroep te bereiken en te binden aan onze afdeling

  • Waarborgen en verbeteren van de diversiteit en ledenbinding binnen de afdeling

  • Contacten leggen met andere organisaties om samen te werken

  • Aanwezig zijn en helpen op de ledenvergaderingen en themabijeenkomsten

  • Bij toerbeurt aanwezig zijn bij andere GroenLinks-activiteiten, zowel lokaal, provinciaal als landelijk

Om alle werkzaamheden goed te kunnen vervullen breng je bij voorkeur de volgende eigenschappen mee:

  • Je bent lid van GroenLinks en je wilt je graag actief voor de partij inzetten

  • Je bent enthousiast en gemotiveerd om de afdeling een handje verder te helpen

  • Je bent pro-actief, zelfstandig en vindt het leuk om samen te werken

  • Je hebt voldoende tijd en bent bereid om je ten minste twee jaar actief voor het bestuur in te zetten

  • Je woont in Leiden of omgeving

 Een bestuursfunctie is niet betaald. Je moet rekening houden met gemiddeld één dagdeel per week aan vergaderingen of activiteiten, met daarnaast nog een paar uur tussendoor om zaken te regelen of uit te werken. Ervaring met bestuurswerk is fijn, maar geen vereiste. Heb je interesse, vragen of twijfels? We komen graag met je in contact. Mail Judith van Vliet via voorzitter@groenlinksleiden.nl.

Je kan tot en met 31 oktober reageren op deze vacature. Stuur je sollicitatie naar bestuur@groenlinksleiden.nl.