De Campagnecommissie

De Campagnecommissie is gezamenlijk verantwoordelijk voor succesvolle permanente- en verkiezingscampagne(s) van de afdeling. De commissie staat onder leiding van twee campagneleiders, en werkt nauw samen met het bestuur, de fractie en andere actieve vrijwilligers.

De campagnecommissie organiseert verschillende activiteiten waar vaak ook vrijwilligers aan deelnemen. Je kan denken aan huis-aan-huis acties en flyeracties, maar ook aan bezoeken aan Leidse organisaties en online campagnevoering. Steeds proberen we zo veel mogelijk mensen op de been te brengen en het GL gedachtegoed zo veel mogelijk te laten zien in de stad.

Functie campagneleider

Als campagneleider sta je er niet alleen voor. Samen met de andere commissieleden zet je de verschillende activiteiten neer. Daarnaast draag je, samen met je collega-campagneleider, verantwoordelijkheid voor:

  • Opstellen van de campagneplannen en zicht houden op de organisatie en uitvoering ervan
  • Beheren van het campagnebudget (in overleg met de penningmeester bestuur)
  • Het contact leggen en houden met campagnevrijwilligers
  • Contact onderhouden met bestuur, fractie en de landelijke en provinciale gremia
  • Evalueren van en verantwoording afleggen over de gevoerde campagne(s)

Naast de kennis die aanwezig is in de commissie, kan je als campagneleider gebruik maken van de expertise en ondersteuning van bestuur, fractie en het landelijke netwerk van campagneleiders. Veel informatie wordt ook gedeeld vanuit het landelijk bureau en je kan voortbouwen op de werkwijzen die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld.

 

Profiel

Om alle taken goed te kunnen vervullen breng je bij voorkeur de volgende eigenschappen mee:

  • Je draagt het GroenLinks-gedachtegoed een warm hart toe
  • Je woont in Leiden of omgeving en kent de lokale afdeling
  • Uitdagingen ga je niet uit de weg, je toont initiatief en bij problemen bedenk jij oplossingen
  • Je bent communicatief vaardig en weet hoe je een boodschap overbrengt
  • Je hebt ervaring met coördineren en organiseren van projecten en vrijwilligers

De functie van campagneleider is op basis van vrijwilligheid en kost je 4 tot 10 uur per week, tijdens verkiezingscampagnes oplopend naar 10 tot 20 uur per week.

Meer info en reageren

Interesse? Stuur je motivatie en cv naar bestuur@groenlinksleiden.nl of neem contact op voor meer informatie.