Vacature campagneleider van GroenLinks Leiden
Gemeenteraadsverkiezingen & Provinciale verkiezingen

GroenLinks Leiden is een actieve afdeling en met ongeveer 750 leden een van de grotere GroenLinks-afdelingen van Nederland.

Lijkt het je wat om samen met andere GroenLinksers onze partij onder de aandacht te brengen, stemmen te werven en in gesprek te gaan met Leidenaren? Wij zoeken een nieuwe campagneleider die de campagnecommissie mede wil gaan leiden tot en met de Provinciale Verkiezingen van 2023, en wil bijdragen aan verdere ontwikkeling van onze permanente campagne.

De Campagnecommissie
De Campagnecommissie is gezamenlijk verantwoordelijk voor succesvolle permanente en verkiezingscampagne(s) van de afdeling. De commissie staat onder leiding van twee campagneleiders, en werkt nauw samen met het bestuur, de fractie en andere actieve vrijwilligers.
De campagnecommissie organiseert verschillende activiteiten. Zo brengen we bezoeken aan organisaties in Leiden, gaan de wijken in en organiseren opruimacties. Vanwege corona  heeft een gedeelte van de activiteiten afgelopen jaar online plaatsgevonden.

Het takenpakket van de commissie bestaat uit de volgende algemene taken:

 • Mee opstellen, voorbereiden en uitvoeren van campagneplannen en activiteiten voor GroenLinks Leiden
 • Bijwonen van commissievergaderingen en campagneactiviteiten
 • Bijwonen van afdelingsbijeenkomsten en lokale activiteiten
 • Werven van vrijwilligers en sympathisanten.

Functie campagneleider
Als campagneleider heb je de volgende taken, samen met je collega-campagneleider:

 • Leiden van de permanente en specifieke campagnes voor de Leidse afdeling
 • Opstellen en uitvoeren van de campagneplannen en de verkiezingsactiviteiten
 • Beheren van het campagnebudget (in overleg met de penningmeester bestuur)
 • Evt. aanvullen van het campagnebudget d.m.v. fondsenwerving, crowdfunding etc. 
 • Plannen, voorbereiden en leiden van commissievergaderingen
 • Verdelen en delegeren van taken binnen de commissie
 • Begeleiden, motiveren en inspireren van andere commissieleden in hun taken
 • Aanspreekpunt zijn voor commissie, vrijwilligers en externen
 • Contact onderhouden met bestuur, fractie en de landelijke en provinciale gremia
 • Bijwonen ALV's, themabijeenkomsten, fractievergaderingen, regionale en landelijke campagnebijeenkomsten
 • Evaluatie en verantwoording over de gevoerde campagne(s)

Als campagneleider kun je gebruik maken van de expertise en ondersteuning van de campagnecommissieleden, vrijwilligers, bestuur, fractie en het landelijke netwerk van campagneleiders. Veel informatie is te vinden in het landelijke Basiscampagneplan en op GL Web (Plek ) en bij onze eerdere lokale campagneleiders.

Profiel
Om alle taken goed te kunnen vervullen breng je bij voorkeur de volgende eigenschappen mee:

 • Je draagt het GroenLinks-gedachtegoed een warm hart to
 • Je woont in Leiden of omgeving en kent de lokale afdeling goed
 • Je bent bekend met de uitoefening van lokale politiek en de context waarin de fractie opereert
 • Je bent in staat om campagneteamleden aan je te binden, te inspireren, te motiveren en te leiden;
 • Uitdagingen ga je niet uit de weg, je toont initiatief en bij problemen bedenk jij oplossingen;
 • Je bent communicatief vaardig en weet hoe je een boodschap overbrengt
 • Je bent een netwerker en vindt het leuk om binnen en buiten de afdeling goede relaties op te bouwen met fractie, bestuur, DWARS, andere GroenLinks afdelingen, andere politieke partijen en organisaties in de stad;
 • Je bent bekend met strategisch denken en weet hoe je invloed kunt uitoefenen
 • Je bent stressbestendigJe weet anderen enthousiast te maken en te motiveren
 • Je hebt ervaring met coördineren en organiseren van projecten en vrijwilliger
 • ​​​​​​​Je bent bereid je ten minste 2 jaar actief voor de Campagnecommissie in te zetten
 • Je bent flexibel inzetbaar voor 10-12 uur per week, en bereid fors meer tijd te investeren in verkiezingstijd​​​​​​​

Kennis en expertise op het gebied van marketing, communicatie en campagnes is een pré, maar geen vereiste.

Wat bieden we?
Het gaat goed met GroenLinks en dat merk je in alles. In deze periode is het daarom extra leuk om in je eigen stad bij te dragen aan onze beweging!

Daarnaast bieden we:

 • Een stevige uitdaging met een zichtbaar en meetbaar resultaat
 • Een groot netwerk binnen GroenLinks en in de stad
 • Een fijne samenwerking binnen een leuke en ambitieuze afdeling
 • Eventueel een opstapje naar een andere (GL-)functie

De functie van campagneleider is op basis van vrijwilligheid en kost je in beginsel 4 tot 12 uur per week, tijdens verkiezingscampagnes oplopend naar 10 tot 24 uur per week.

Meer info en reageren
​​​​​​​Interesse? Stuur je motivatie en cv uiterlijk 1 juni naar bestuur@groenlinksleiden.nl of neem contact op voor meer informatie.