Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden voor de kascommissie. Als lid van deze commissie voer je misschien wel het állerbelangrijkste werk van de afdeling uit: je controleert of penningmeester wel zijn zaken goed op orde heeft. Eenmaal per jaar neem je de administratie van de penningmeester door en kijk je of er geen geld is verdwenen, vergeten of verzwegen. Dit gebeurt doorgaans aan het eind van het kalenderjaar. Bij de eerste ALV van het volgende kalenderjaar rapporteert de commissie haar bevindingen aan de afdeling, waarbij de commissie tevens gevraagd én ongevraagd advies over de financiën kan geven.

Heb jij een goed gevoel voor cijfers en ga je secuur te werk? Of heb je naar aanleiding van deze vacature verdere vragen? Neem dan vooral contact op met het bestuur via secretaris@groenlinksleiden.nl. De deadline voor aanmelden is 25 november.

Meer informatie