Net als reizigersvereniging Rover zijn we voor goed openbaar vervoer en daar komen we dan ook volop voor op. Leiden groeit en wordt steeds drukker en om de stad leefbaar, goed bereikbaar en duurzaam te houden, zet dit college van D66, GroenLinks en PvdA grote stappen.

De historische binnenstad wordt op termijn autoluw en een stuk groener, we investeren in een betere bereikbaarheid van Leiden (bijvoorbeeld via de centrumroute en de Leidse Ring Noord) en we zorgen voor goede busverbindingen én betere fietsroutes. Ons doel is om Leiden op een zo duurzaam mogelijke manier bereikbaar te houden en nog toegankelijker te maken. Het openbaar vervoer vormt hierbij een belangrijke schakel.

Busroutes


Eén van de opties die op tafel ligt, is het busvrij maken van de Stationsstraat. Als we dat doen krijgt Leiden een veilige en groene entree van station naar binnenstad en knappen we de Stationsstraat, Steenstraat, Beestenmarkt en Prinsessekade eindelijk op. Dit stuk stad verdient al jaren een opknapbeurt en binnenkort gaat het echt gebeuren.

De gemeente onderzoekt of de stadsbussen in de nieuwe situatie via de Morssingel en het Noordeinde kunnen gaan rijden. Regiobussen gaan rijden via de centrumroute: de verbinding tussen – grofweg – Leiden Lammenschans en Leiden Centraal. Rover waarschuwt: ‘Sluit de Stationsstraat niet af, voordat de alternatieve route geschikt is gemaakt’ en creëert daarmee een onterechte angst.

De gemeente Leiden heeft al meermaals laten weten dat de Stationsweg pas afgesloten wordt voor bussen, als we zeker weten dat de bussen via een andere route kunnen gaan rijden. De bereikbaarheid van de Leidse stations en het Leidse centrum vanuit de wijken en vanuit regiogemeenten staat voorop in de plannen van deze coalitie.

Achterkant station met Ramses Shaffyplein
Impressie van het nieuwe stationsgebied (achterkant station). Een fijnere, groenere omgeving met ruimte voor fiets, voetganger én openbaar vervoer

Wat we doen voor het openbaar vervoer


Een kleine bloemlezing van wat we bereiken voor het openbaar vervoer in Leiden:

  • De treinverbinding Leiden-Utrecht wordt intensiever. Vanaf december 2021 rijdt er vier keer per uur een trein in de brede spits
  • Als Langegracht en Schuttersveld af zijn is de centrumroute gerealiseerd: een veilige, groene, hoogwaardige verbinding tussen station Lammenschans en station Leiden Centraal en de route voor regiobussen
  • Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de plannen om het stationsgebied beter en veiliger te maken. Een van de meest in het oog springende plannen is om het busstation flink op te knappen en te zorgen voor een overdekt busstation én een overdekte verbinding met de stationshal
  • De Leidse bushaltes zijn flink opgeknapt en beter gemaakt voor mindervalide busgebruikers
  • Leidse bushaltes en de Leidse bussen zijn duurzaam geworden: de stadsbussen rijden elektrisch
  • Om OV-stations bereikbaar te houden wordt er eind dit jaar de fietsenstalling bij station Lammenschans uitgebreid en kunnen er dubbel zo veel fietsen geparkeerd worden.
  • Bij station Leiden Centraal is fietsenstalling Level vorig jaar geopend én binnenkort start de bouw van de Geus (op de plek van de huidige Jumbo) waar ook een mega-fietsenstalling wordt gerealiseerd

Emma van Bree (GroenLinks, woordvoerder bereikbaarheid)
Marc Newsome (PvdA, woordvoerder bereikbaarheid)