Kinderhartchirurgie is een zeldzame expertise. Kinderhartchirurgen zijn dus schaars, en zij moeten veel behandeluren maken om hun titel te mogen behouden. Daarom is er wat te zeggen voor het clusteren van centra voor hartchirurgie. Het is daarbij echter niet nodig om centra volledig te sluiten. Samenwerking tussen centra in een cluster noord en een cluster zuid ligt voor de hand, zo stelt de NZa. Tegen het sluiten van de kinderhartchirurgie in het LUMC in het bijzonder zijn verschillende zwaarwegende argumenten te noemen, die terugkomen in de brief aan de minister.

Ten eerste heeft Leiden het grootste cluster voor hartchirurgie van het hele land en het enige centrum van het land dat foetale operaties bij hartafwijkingen uitvoert. Valt dit weg, dan moet minimaal een derde van de zorg rond kinderen met een aangeboren hartafwijking verplaatsen. Die verplaatsing is risicovol: veel verpleegkundigen verhuizen niet mee met de verplaatsing van zorg, maar zoeken een andere baan in hun woonplaats. Ook is het kinderhartcentrum in Leiden heel dominant binnen het ziekenhuis. Sluiten van het kinderhartcentrum zou hoogstwaarschijnlijk betekenen dat alle kinder-IC bedden in Leiden zouden moeten sluiten. Daardoor zou ook de expertise van het LUMC op andere gebieden verdwijnen, zoals de traumazorg en ritmestoornissen.

Ten tweede bestaat er een gevaar voor de onderzoeks- en onderwijsfunctie van het LUMC. Het LUMC zou haar gehele academische status kunnen verliezen als het kinderhartcentrum er verdwijnt. Dit terwijl het LUMC een cruciale functie vervult in het medische onderzoek en het opleiden van artsen.

Ten derde heeft het LUMC een belangrijke economische functie voor Leiden en de regio. Als grootste werkgever biedt zij banen aan bijna 9.000 mensen. Het LUMC is een belangrijke trekker van studenten en aanjager van kennisontwikkeling binnen het Leiden Bio Science Park.

Alle fractievoorzitters onderschrijven deze conclusies in hun brief aan de minister. Zij roepen de minister op tot behoud van de kinderhartchirurgie in het LUMC. De hele brief lezen? Dat kan hier.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Rembrandt Rowaan (r.rowaan@gemeenteraadleiden.nl).

Rembrandt Rowaan

Fractievoorzitter GroenLinks Leiden

Rembrandt LUMC