De komende vier jaar wil ik gaan werken aan een gezonde, duurzame stad waarin iedereen mee kan doen. In Leiden werken we volop aan een CO2-vrije en sociale toekomst.

“ Duurzame energie, bestrijding van armoede en een gezonde stad ”

Energie wordt duurzaam opgewekt en huizen worden geïsoleerd, samen met de inwoners. Juist de mensen die vaak moeite hebben om mee te komen, worden hierbij betrokken. De energierekening gaat omlaag, waardoor de armoede afneemt. De gezondheid neemt toe, door schone lucht en een groene stad. Over hoe we dit aan gaan pakken denken mensen zelf ook actief mee, daartoe worden alle inwoners in staat gesteld.

Bij een gezonde stad hoort ook mentale gezondheid. Huishoudens waarin meerdere problemen spelen worden extra goed geholpen. De kern van het probleem pakken we snel en effectief aan, waardoor de stress verminderd en er rustig gebouwd kan worden aan een fijne toekomst.