Bestrijd kamernood Leidse studenten met innovatieve oplossingen

Een grensverleggend plan: sociale huurders een student in huis laten nemen als zij een kamer over hebben. Nu is dat in de huurovereenkomst vaak nog verboden, maar binnenkort zou dat wel eens anders kunnen zijn. Een interessant vooruitzicht!

In overleg met de Leidse woningcorporaties presenteerde wethouder Yvonne van Delft eerder deze week het plan om bij wijze van proef huurders met een uitkering toestemming te geven een kamer te verhuren aan studenten. Een vernieuwend voorstel met mogelijk meerdere winnaars: de kamernood onder studenten wordt bestreden, terwijl Leidenaars met een klein inkomen wat extra’s kunnen verdienen.

Kamernood vraagt om creatieve oplossingen
De fractie van GroenLinks juicht de creativiteit van het college toe. De kamernood onder Leidse studenten is met een tekort van zo’n 2000 woningen groot en schreeuwt om oplossingen. Nog begin dit schooljaar waren studenten gedwongen in tentjes te kamperen vanwege het nijpende kamergebrek. Onaanvaardbare taferelen. Onder andere GroenLinks verzocht daarom het college destijds snel met innovatieve oplossingen te komen om het kamerprobleem te verhelpen.

De proef die wethouder Van Delft nu voorstelt zou zomaar eens een deel van de oplossing kunnen zijn. Door het huurders van woningcorporaties mogelijk te maken een student in huis te nemen, komt er potentieel ineens een groot aanbod aan betaalbare kamers bij. Zowel de lokale woningcorporaties als de landelijke koepelvereniging Aedes stimuleren dan ook dit soort creatieve maatregelen om de kamernood het hoofd te bieden.

Maatregel tegen verkamering, vóór sociale samenhang
Een ander voordeel is dat de proef eraan kan bijdragen dat studenten zich meer over de stad verspreiden en beter geïntegreerd raken in de omgeving waar zij leven. Nu wonen zij vaak geconcentreerd in grote studentencomplexen bijeen en is er regelmatig sprake van een fikse kloof tussen de studenten en de omwonende buurtbewoners. Een belangrijke reden waarom de coalitie heeft besloten om verkamering aan banden te leggen.

Het mooie aan de proef van Van Delft is dat het juist oplossingen biedt voor de problemen die verkamering heeft veroorzaakt. In plaats van grote panden op te delen en voor veel te hoge prijzen te verhuren aan anonieme huurders die geen binding hebben met de wijk, wordt nu juist kleinschalige verhuur mogelijk bij nota bene die mensen die geworteld zijn in de wijk. Zij kunnen als geen ander de studenten op een positieve manier kennis laten maken met de omgeving en hierin een eigen bestaan laten opbouwen. Voor dit vooruitzicht van meer ontmoeting en sociale samenhang, teken ik met liefde.

Alle huurders betrekken
Het experiment van wethouder Van Delft brengt dus grote voordelen met zich mee, maar ook, zoals altijd met een proef, vragen. Deze week stelden daarom meerdere Leidse partijen, waaronder GroenLinks, vragen aan het college. Uit interesse, om zorgen te delen en om tips mee te geven. Sindsdien heeft de wethouder de beleidsregels die horen bij de proef toegestuurd aan de raad, waarmee in feite de meeste vragen al beantwoord zijn. Beide documenten vind je hieronder.

Een meer politieke vraag, of eigenlijk een suggestie, die voor GroenLinks nog openstaat is de volgende: de proef richt zich nu nog uitsluitend op mensen met een uitkering, maar waarom niet ook sociale huurders zonder uitkering mee laten doen? Dat levert nog meer kamers op, een nog betere spreiding van studenten en maakt het bovendien ook voor Leidenaars met betaald werk mogelijk om wat extra’s te verdienen. Daarmee zou de proef helemaal geslaagd zijn!

Ashley North
Fractievoorzitter GroenLinks Leiden