Tijdens de raadsvergadering van 2 februari ondertekenden alle fractievoorzitters het Leidse bestuursakkoord waarin afspraken staan over hoe raadsleden met elkaar en de stad omgaan en hoe zij de stad beter betrekken bij bestuur en beleid. “Het draagt bij aan een gezonde lokale democratie. We voeren soms fel het debat maar persoonlijk gaan we goed met elkaar om,” zegt fractievoorzitter Rembrandt Rowaan. “GroenLinks is trots dat deze traditie ook deze raadsperiode wordt voortgezet.”

In de Leidse politiek is het al jaren een traditie: het ‘bestuursakkoord’. Hierin staan afspraken over hoe de politici met elkaar omgaan, hoe besluiten worden genomen, maar ook hoe ze de stad betrekken. Kortom, de omgangsvormen rondom het besturen van de stad. Samen, soms met wisselende meerderheden, maar altijd met hart voor de stad!

“ In Leiden voeren we fel het debat op de inhoud, zoals het hoort in een gezonde democratie. Maar op de relatie zijn we zacht.  ”

Fractievoorzitter Rembrandt Rowaan over het bestuursakkoord: “in Leiden voeren we fel het debat op de inhoud, zoals het hoort in een gezonde democratie. Maar op de relatie zijn we zacht. We werken goed samen, gunnen elkaar successen en smeden wisselende meerderheden. Dat zie je terug in het bestuursakkoord, net als een open houding richting de stad. Mensen in de stad worden actief betrokken, met name minderheden en ook zéker de 47% niet-stemmers. We mogen trots zijn op de manier waarop wij in Leiden politiek bedrijven.”

Rembrandt tijdens de Raad:

Democratie betekent voor mij een strijd om ideeën. Soms ook een harde, felle strijd, waarin het botst en schuurt. Dat mag en dat is ook gezond. Er is geen betere manier voor het beslechten van geschillen dan in een goed, stevig debat.

Democratie betekent voor mij ook dat iedereen deel mag nemen aan dat debat. En ook deel moet kunnen nemen aan dat debat. En dat betekent ook de plicht van bevoorrechte mensen. De plicht van mensen die toegang hebben tot de besluiten. Kortom, de plicht van ons, als politici om minder bevoorrechte mensen en minderheden actief te betrekken bij politiek.

Het bestuursakkoord belichaamt die gezonde democratie.

Want hier in Leiden besturen wij met een open houding. Naar de stad toe, die we opzoeken voordat we overgaan tot besluitvorming.

En onderling, als raad. Dat zien we volop terug in de samenwerking.

In de brede keuze uit informateurs, in een veel dunner beleidsakkoord dan wij gewend zijn, in voorstellen die met wisselende meerderheden worden aangenomen, en natuurlijk in het verzamelamendement.

De nieuwe bestuursstijl van deze raadsperiode is een open bestuursstijl, die garant staat voor een gezonde, inclusieve democratie. En daarop mag Leiden met recht trots zijn.