Biedt opvang en woningen aan Leidse daklozen!

Nederland is ontzettend welvarend, maar toch kennen we 30.000 daklozen. Ook in Leiden zijn er te weinig plekken om elke dakloze op te kunnen vangen. Reden voor ons raadslid Rembrandt Rowaan om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Zijn inzet: perspectief op een woning en een zelfstandig bestaan voor elke Leidse dakloze.

Het aantal daklozen in Nederland verdubbelde bijna tijdens de afgelopen 10 jaar. Bijkomend probleem in Leiden is dat er veel te weinig woningen zijn waar daklozen in ondergebracht kunnen worden, als ze klaar zijn om een volgende stap ze zetten. Het gaat hier om ‘tussenwoningen’. Dat zijn plekken waar ex-daklozen voor een jaar of twee jaar kunnen verblijven, om punten te sparen voor een sociale huurwoning en met begeleiding te wennen aan het zelfstandig wonen.

GroenLinks vindt dat deze vaak vergeten groep veel meer aandacht verdient. In 2016 is er een apart gebouw voor daklozenopvang geopend (Gebouw C), maar dat gaat binnenkort weer sluiten. Wat Rembrandt betreft, gebeurt dat pas als er een goed alternatief is voor de gebruikers van de opvang.

Beter is het natuurlijk nog om te zorgen dat mensen niet meer hoeven te worden opgevangen, maar zelfstandig kunnen wonen. Daarvoor zijn nieuwe woningen nodig. Maar ook in woningbouw dreigen ex-daklozen als doelgroep nog wel eens vergeten te worden. Reden voor Rembrandt om de aandacht op deze groep te richten en de voortgang scherp in de gaten te houden!