Blogpost: De Week van het Stadsgesprek

Deze week is het de Week van het Stadsgesprek in Leiden waarbij we gezamenlijk kijken naar de toekomst, want hoe ziet onze mooie stad er over 20 jaar uit? Grote uitdagingen liggen bijvoorbeeld op het gebied van bouwen in de stad (hoogbouw of niet?), duurzaamheid en inclusiviteit. Gedurende de diverse informatieavonden kun je als Leidse burger meepraten over deze thema's en meedenken met Leiden in 2040. Onze nieuwe campagneleider Maurits Donga ging naar een van de bijeenkomsten en hieronder lees je zijn bevindingen. 

Dit jaar ben ik campagneleider van de campagnecommissie van GroenLinks Leiden geworden, omdat ik geloof dat GroenLinks het positieve verschil kan én gaat maken in de samenleving, de natuur en het klimaat. Als kersverse campagneleider ga ik me samen met mijn campagneteam onder andere inzetten voor de campagnes rond de Provinciale en Europese verkiezingen in 2019.

Deze week ben ik naar het stadsgesprek van dinsdag 27 november in the Red Carpet Lounge gegaan over het thema ''De groeiende stad'' met wethouders Fleur Spijker en Martine Leewis. Het leek me erg interessant om te luisteren naar hoe Leidenaren naar de toekomst kijken, wat ze daarin willen bereiken en welke uitdagingen ze zien voor zichzelf en de stad. Het was dan ook mooi om zoveel betrokken Leidenaren bij elkaar te zien en hopelijk zijn er een volgende keer nog meer jongeren en jong volwassenen bij. Wat duidelijk naar voren kwam gedurende de avond was de erkenning dat Leiden een vooruitstrevende en sociale stad is die de uitdagingen met betrekking tot het klimaat wil aangaan.

Diverse Leidenaren ondersteunen de vergroting van het woningaanbod in onze stad, maar gaven daarbij ook aan dat dit nieuwe woningaanbod wel moet passen bij het bestaande aanbod en dat er niet enkel gezocht moet worden naar hoogbouw ten koste van de rest van de omgeving. Het was fijn om te zien dat Leidenaren elkaar hierbij willen helpen. Diverse aanwezigen gaven aan open te staan voor een autoluwe binnenstad, zeker gezien de slechte luchtkwaliteit in Leiden. In ruil hiervoor willen de Leidenaren echter wel een betaalbaar, toegankelijk en effectief openbaar vervoer systeem terugzien. Iets wat ik van harte ondersteun en waarvan ik denk dat dit ook goed gerealiseerd kan worden. 

Het stadsgesprek zou overal over de toekomstige aanpak gaan, maar gedurende de avond gaven diverse Leidenaren aan dat er soms onduidelijkheid en/of problemen heersen waar de politiek naar moet luisteren. Ook werd benadrukt dat er gewerkt moet worden aan het versterken en terugwinnen van het vertrouwen van de burger. Tijd nemen om goed te luisteren naar mensen, te blijven communiceren over plannen en niet zonder opgaaf van reden zomaar inleveren op beloftes is in mijn optiek iets waar de politiek meer mee moet gaan doen. Op deze manier voelen burgers zich meer betrokken en kunnen we gezamenlijk deze stad nog beter maken!

Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van alle stadsgesprekken en denk graag mee over de toekomstige plannen. Ik zal me met mijn campagnecommissie de komende tijd veel inzetten in de wijken van Leiden om hier te luisteren naar de inwoners en gezamenlijk activiteiten te organiseren. Mocht jij een goed idee hebben voor een activiteit of wil je met me in contact komen om te sparren over een actie in jouw wijk? Neem dan contact met mij op via maurits.donga@groenlinksleiden.nl
Ik zie je mail graag tegemoet! 

Door: Maurits Donga