Dit moet in de vorm van een onderzoek over op welke wijze en onder welke voorwaarden de vestiging en het behoud van clubs in Leiden mogelijk is. In 2016 heeft GroenLinks de motie Let’s Dance ingediend. Daar was het uitgangspunt het mogelijk maken van dansgelegenheden voor jongeren buiten het centrum. Die motie heeft ertoe geleid dat de Wibar zich heeft kunnen vestigen in Leiden en heeft kunnen laten zien een groot succes te zijn.

Toch is het nachtleven in Leiden vergeleken met andere jongerensteden nog steeds klein en hebben huidige nachtclubs een beperkt meerjarenperspectief. GroenLinks vindt dat dit anders kan en dat Leiden een divers en breed aanbod aan nachtleven moet aanbieden, zodat jongeren kunnen ontspannen, verbinden en in aanraking kunnen komen met cultuur. Door een actieve houding aan te nemen te onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden hoopt Rosie van Peijpe stappen te zetten richting een volwaardig Leids nachtleven.

“ Voor een jongerenstad als Leiden is het belangrijk dat we een divers en breed nachtleven hebben, en dat onze huidige nachtclubs zekerheid hebben dat zij kunnen blijven bestaan ”

Rosie van Peijpe Raadslid

In de Commissie klonk er brede steun over dit voorstel. Ook heeft wethouder Spijker toegezegd dat zij in gesprek gaat over wat de mogelijkheden zijn om de Wibar een permanente plek geven in de stad.

“ Ik ben erg blij met de brede en fijne samenwerking vanuit de raad, en de welwillendheid van het college. ”

Rosie van Peijpe Raadslid