“GroenLinks pleit ervoor om zo snel als mogelijk te investeren in een stad die de uitdagingen van klimaatverandering aankan. Dat doen we met gescheiden riolen, het goed opvangen en afvoeren van regenwater en zoveel mogelijk extra groen. Onze wethouder Ashley North is hier al jaren voortvarend mee bezig,” vertelt fractievoorzitter Rembrandt Rowaan, die het voorstel bespreekt.

Dit kost echter veel geld, en omdat klimaatverandering genadeloos toeslaat, zullen deze kosten in de toekomst alleen nog maar toenemen. Van ongeveer 14 miljoen per jaar nu, gaan we naar ongeveer 26 miljoen per jaar in 2050. "De lasten die we hiervoor als stad dragen, moeten eerlijk verdeeld worden. Degenen met de sterkste schouders, zullen de grootste bijdrage moeten doen."

Daarom is het standpunt van GroenLinks dat eigenaren van vastgoed hun eerlijke bijdrage moeten doen aan de riool- en waterzorgheffing. Bedrijven op basis van de waarde van hun bedrijf; hoe meer waarde je bezit, hoe hoger jouw bijdrage zal moeten zijn.

Bij woningen wil GroenLinks een vast bedrag vragen van alle eigenaren, en geen bedrag op basis van de waarde van de woningen (WOZ). "Er zijn namelijk veel woningeigenaren die zelf hun pand bewonen en best krap bij kas zitten. Over het algemeen zijn woningen in Leiden vrij veel waard, dus als we op basis daarvan een heffing zouden invoeren, moeten inwoners fors extra betalen. Wij willen hen, maar ook de woningbouwcorporaties, graag niet al teveel lasten opleggen."

Op dit moment betalen alleen bewoners van woningen mee aan de heffing voor riool- en waterzorg, waaruit we de riolering en verschillende maatregelen voor klimaatadaptatie betalen. Bij bedrijven zijn het op dit moment alleen gebruikers die de kosten dragen. GroenLinks stelt dus voor om naast bewoners en gebruikt, ook de eigenaren van het vastgoed eerlijk mee te laten betalen. De inzet van GroenLinks, die aansluit bij het voorstel van wethouder North, zal dus een grote verbetering zijn ten opzichte van de situatie van nu.

Daarbij wordt voorgesteld dat bewoners subsidie kunnen krijgen als zij hun woning afkoppelen van het riool voor regenwater. Zij vangen het water dan op het eigen terrein op en ontlasten zo het gemeentelijke riool. Samen met de PvdA pleit GroenLinks ervoor dat deze subsidie terechtkomt bij de mensen die dit zelf niet kunnen betalen.

Rowaan is hoopvol over het voorstel. "Hiermee maakt GroenLinks de stad groener, duurzamer en eerlijker. We staan voor een weerbaar Leiden, nu en in de toekomst, dat de uitdagingen van klimaatverandering volop aankan.  We kijken uit naar de besprekingen in de gemeenteraad!"