Balkon KvK Leiden
Balkon KvK Leiden

Erfgoed071 en de redding van een balkon

Leiden krijgt een nieuwe Erfgoednota: Erfgoed071. Alle Leidenaren die cultuurhistorie een warm hart toedragen kunnen hierover meepraten. Een goed initiatief van de gemeente en uiteraard doet GroenLinks graag mee. Vorige week waren duo-raadslid Robbert van Heuven en ik bij de aftrap van Erfgoed071 in de Nieuwe Energie. Deze week wist GroenLinks een ‘wederopbouwbalkon’ te redden van de sloop.

Het beheren van het Leidse culturele erfgoed is voor de stad van groot belang. Daar zullen we het allemaal wel over eens zijn. Niet voor niets wordt in de toekomstvisie 'Leiden, Stad van Ontdekkingen' de 'historische cultuur' naast 'internationale kennis' gezien als de belangrijkste kwaliteit van Leiden.

Ik heb het echter idee dat we ons in de waardering van Leids erfgoed soms te vaak richten op de periode voor de tweede wereldoorlog. Ik begrijp dat wel. Veel mensen vinden kunst en cultuur uit die tijd nu eenmaal mooier dan 'modern' erfgoed. Maar cultuurhistorie gaat niet over mooi of lelijk. Het gaat over de culturele betekenis van erfgoed voor de stad. Die betekenis kent geen tijd. Nu worden nog te gemakkelijk na-oorlogse gebouwen gesloopt. Ik zal bij Erfgoed071 pleiten voor meer behoud, hergebruik en waardering van 'modern' erfgoed.

Dat dit pleidooi nodig is bewijst het recente verleden. De Van der Klaauwtoren aan de Kaiserstraat is, ondanks veel protest, inmiddels gesloopt. De voormalige MSG aan de Dieperpoellaan en het complex van de Universitaire Woonwijk aan de Boerhaavelaan staan hetzelfde lot te wachten. Het gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Stationsweg zal plaats moeten maken voor de herontwikkeling van het Stationsgebied.

Dankzij GroenLinks zal er van het KvK-gebouw in ieder geval nog iets bewaard blijven: het balkon. Het pand zelf heeft door diverse verbouwingen zijn ‘wederopbouwcharme’ wel verloren en sloop lijkt onvermijdelijk. Maar het balkon is nog oorspronkelijk en typerend voor de architectuur uit die tijd. In de commissie Ruimte en Regio van 21-03 heb ik aan wethouder Pieter van Woensel gevraagd om dit balkon te sparen en te hergebruiken. Hij vond dit een goed idee en heeft toegezegd zich hiervoor te zullen inspannen. Zo blijft er gelukkig toch nog Erfgoed071 behouden!  Luister hier naar een interview met mij over het balkon op SleutelstadFM

Walter van Peijpe, Raadslid GroenLinks