Er komt een indoorsportcentrum en een nieuw Huis van de Buurt met ruimte voor ontwikkeling, sport, spel en ontmoeting. We bouwen zo'n 500 nieuwe woningen waarvan de helft koop en in totaal 30 procent sociale huur. Allemaal mooie plannen wat GroenLinks betreft.

Maar dat kan alleen als er veel aandacht is voor een goede inrichting van de openbare ruimte met voldoende groen: in de straat en op en aan de gebouwen. Om het groen beter te borgen diende GroenLinks, samen met D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie hierover een motie in. Deze werd aangenomen.  

Duurzame, natuur-inclusieve en circulaire nieuwbouw

"GroenLinks vindt dat nieuwbouw duurzaam en circulair moet zijn," zegt raadslid Ivo van Spronsen. "Onze fractie is daarom blij met de toezegging van de wethouder dat we in dit plangebied natuur-inclusief gaan bouwen volgens het Leids puntenstelsel. Zo wordt de wijk groener en krijgt deze meer biodiversiteit."

"Ook heeft de wethouder toegezegd dat er in de wijk circulair en modulair gebouwd gaat worden met onder meer houtbouw," merkt Van Spronsen op. "Dat draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Ook kunnen later de gebouwen weer uit elkaar en worden hergebruikt."  

Diversiteit in straatnamen: tijd voor een verzetsvrouw

GroenLinks hecht belang aan diversiteit en representatie ook in het vernoemen van straten. In de verzetsheldenbuurt, gebouwd in de jaren vijftig, zijn op dit moment alleen mannen vernoemd vanwege hun verzet tegen onderdrukking, onrecht en haat. GroenLinks wil graag dat er in de wijk ook een verzetsstrijdster bijkomt. Ook als voorbeeld voor de scholieren van het Leonardo.

Daarbij denkt GroenLinks bijvoorbeeld aan Sietske Buiteveld, een vrijzinnig en sociaal betrokken verzetsvrouw die zeker niet onderdeed voor bekende verzetsmensen als Hanny Schaft of Truus van Lier. Voor deze suggestie vroeg GroenLinks de raad zich uit te spreken, daarom dienden we een motie in. Deze werd met 26 voor en 13 tegen aangenomen.