Sinds 2020 ben ik raadslid voor GroenLinks en sinds de verkiezingen woordvoerder bouwbeleid, ruimtelijke ordening en LHBTIQA+-emancipatie.

“ Overal veilig en zichtbaar jezelf kunnen zijn. ”

WIE IS IVO VAN SPRONSEN?

Ivo van Spronsen woont al zijn hele leven in Leiden, behalve een jaar in Wadsworth, Ohio in de VS. Ik heb in Leiden en Amsterdam gestudeerd. Uiteindelijk ben ik in de Amerikanistiek afgestudeerd. Ik was vanaf 2007 drie jaar duo-raadslid voor de Leidse GroenLinks fractie. Na mijn studie heb ik als beleidsmedewerker voor de Haagse raadsfractie van GroenLinks gewerkt.  

Ik woon samen in de Tuinstadwijk, echt een prachtig stukje Leiden. Het is net een dorp in de stad. De laatste jaren heb ik als journalist en webredacteur gewerkt. 

Ik wil de politiek in om te knokken voor sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en emancipatie. Ik ben opgevoed door alleen mijn moeder en thuis hadden we het niet altijd breed. Overigens heb ik in mijn jeugd kansen gekregen die veel jongeren in Leiden nooit krijgen, dus ik ben bevoorrecht. Je leert daardoor wel jong dat het hebben van kansen in het leven heel erg samenhangt met geld, je netwerk van familie en vrienden en je opleiding. Dat betekent voor mij dat we altijd moeten strijden voor het verbeteren van de kansen voor wie al deze zaken geen vanzelfsprekendheid zijn.

Emancipatie hangt voor mij logisch vast aan solidariteit. Mensen kansen geven betekent belemmeringen wegnemen. Dat is nog steeds hard nodig voor vrouwen, migranten, gehandicapten en lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT+). Duurzaamheid is het toekomstbestendig maken van Leiden door onder meer hergebruik van grondstoffen, energie besparen en meer groen. 

IVO STAAT VOOR...

Samen met Ahmet Kargin en Joost Schrieks zit ik in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Dat betekent dat ik me samen met hem bezig houd met betaalbaar wonen, duurzaam, klimaatpositief en natuurinclusief bouwen en ruimtelijke ordening .   

LHBTIQA+-emancipatie in Leiden en daarbuiten.

IVO GAAT GRAAG MET JE IN GESPREK OVER…

Stedelijke ontwikkeling en LHBTIQ+-emancipatie. 

WIST JE DAT?

  • Ivo sinds kort bestuurslid is van RozeLinks.

  • In 2012 hielp ik mee met de verkiezingscampagne van Obama en in 2016 iets minder succesvol met de campagne van Hillary Clinton.

Stedelijke Ontwikkeling

  • Ruimtelijke ordening (omgevingswet)
  • Bestemmingsplannen
  • Bouwbeleid en deel van de bouwprojecten
  • Kaasmarkt
  • Welstand
  • Grondbeleid
  • Gemeentelijk vastgoed