GroenLinks Leiden komt op voor oudere werkzoekenden

Sinds het uitbreken van de crisis in 2007 is in Leiden het aantal oudere werklozen continu gestegen. Een heel zorgelijke ontwikkeling. Hoogste tijd dus om daar verandering in te brengen. En dat is GroenLinks gelukt! Onze motie 'Bijzondere aandacht voor oudere werkzoekenden' heeft de raad unaniem aangenomen!

Het is bijna 10 (!) jaar geleden dat de economische crisis in Nederland uitbrak. Gelukkig trekt de economie alweer een tijdje aan. Veel mensen profiteren hiervan mee. Maar nog lang niet iedereen. Naast jongeren zijn werkloze 45+'ers een van de groepen die nog altijd geteisterd worden door de naweeën van de crisis: de oudere werkzoekenden. Sterker, nog elk jaar groeit in Leiden het aantal oudere werkzoekenden. Een negatieve ontwikkeling die volgens GroenLinks een halt toegeroepen moet worden.

Het Leidse college erkent in de begroting voor 2017 zelf ook dat oudere werkzoekenden nu toch echt "bijzondere aandacht" verdienen. Maar toen raadslid Ashley North namens GroenLinks het stadsbestuur vroeg wat ze dan van plan was te doen om ouderenwerkloosheid te bestrijden, bleef het angstvallig stil.

Daarom heeft GroenLinks het heft in eigen handen genomen. Er zijn namelijk al heel veel maatschappelijke initiatieven in Leiden die zich met succes inspannen om oudere werkzoekenden aan een baan te helpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan De Tweede Verdieping. Zij zouden nog succesvoller kunnen zijn als de gemeente hen een steuntje in de rug zou geven en met hen laagdrempelig zou samenwerken. Daarom heeft GroenLinks een motie opgesteld waarin het college wordt verzocht met alle Leidse initiatieven die zich bezig houden met ouderenwerkloosheid in gesprek te gaan, samen te werken en oplossingen te zoeken voor effectieve bestrijding van ouderenwerkloosheid. Daarnaast spreekt de raad met de motie uit zelf een conferentie te organiseren met als thema "Oudere werkzoekenden in Leiden". Op deze conferentie zal de raad de beste ideeën bundelen om zo oudere werkzoekenden in Leiden beter te ondersteunen.

GroenLinks diende de motie samen met D66, de PvdA en het CDA in. Tot ons grote genoegen stemde de hele raad vóór de motie. Wij zien dat als de ultieme blijk van erkenning dat het nu echt hoog tijd is om oudere werkzoekenden in Leiden beter te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Ons voornemen is dan ook dat vanaf 2017 de ouderenwerkloosheid niet langer groeit, maar juist daalt in Leiden. GroenLinks zal zich hier hard voor blijven inspannen. De komende maanden en rondom de raadsconferentie zal er op dit thema dus nog veel meer nieuws vanuit GroenLinks komen!