GroenLinkse successen in de Leidse begrotingsraad

Donderdag 10 november werd in de Leidse raad de begroting voor 2017 vastgesteld. GroenLinks diende vijf moties en twee amendementen in. Al onze voorstellen werden met een ruime meerderheid aangenomen: Meer geld voor de opvang van dak- en thuislozen en voor de verbetering van fietsroutes in Leiden. Extra aandacht voor oudere werkzoekenden en voor de inkoop van Jeugdzorg. Versterking van de sociale wijkteams, een klimaatbestendige Oude Kooi en een pilot met hybride gras in plaats van kunstgras. Kortom een succesvolle raad voor GroenLinks Leiden.

Na de eerste termijn van de algemene politieke beschouwingen in oktober werd de Leidse begroting eerst in de diverse commissies behandeld. Hier kreeg GroenLinks al verschillende toezeggingen door het college, waarbij het overstappen van de gemeente op echte groene stroom in 2017 misschien wel de belangrijkste was. Ook in de begroting zelf werden twee voorstellen van GroenLinks overgenomen: het instellen van een Sportstimuleringsfonds en het stopzetten van de nullijn op subsidies.

Tijdens de begrotingsraad van  10 november had GroenLinks zeven wijzigingsvoorstellen, die allemaal met een ruime meerderheid werden aangenomen. Bijzonder was het eerste amendement dat door alle partijen [behalve Groep Kok en LL] gezamenlijk werd ingediend. Op initiatief van GroenLinks werd een meevaller van € 470.000.= niet gebruikt als een soort financiële grabbelton. In plaats van een ‘vechtdebat’ in de raad, met naast winnaars altijd ook verliezers, werd door ons initiatief, in goed overleg tussen oppositie- en coalitiepartijen, dit bedrag in één amendement verdeeld over verschillende goede bestemmingen. Een unieke politieke samenwerking die bewijst dat de nieuwe bestuurscultuur in Leiden voor alle partijen en vooral ook voor de stad iets oplevert. GroenLinks is dan ook trots op het resultaat. Zo werd het mogelijk dat de ChristenUnie en GroenLinks € 75.000.= wisten vrij te maken voor de Binnenvest, die het geld goed kan gebruiken voor de opvang van dak- en thuislozen in Leiden. In een tweede amendement van GroenLinks, VVD en D66 werd met brede steun nog €105.000.= bestemd voor de kwaliteitsverbetering van fietsroutes in Leiden.  

GroenLinks diende vijf moties in. De eerste motie [met D66, PvdA, CDA] vraagt om extra aandacht voor de toenemende werkeloosheid onder ouderen. De gemeente wordt verzocht in gesprek te gaan met maatschappelijke initiatieven die zich richten op de bestrijding van ouderenwerkloosheid. GroenLinks en andere partijen die de motie steunden hebben uitgesproken vervolgens in het voorjaar van 2017 een raadsconferentie over ouderenwerkloosheid te organiseren, om te kijken welke maatregelen het meest effectief zijn

Door een tweede motie van GroenLinks zullen de gemeente, woningcorporatie De Sleutels en de bewoners een plan gaan maken om de Oude Kooi klimaatbestendig in te richten. De Centrale Blokken zullen gerenoveerd gaan worden. Volgens GroenLinks is dit ook het moment om het gebied klimaatbestendig in te richten. Goed tegen wateroverlast en hittestress, goed voor de leefbaarheid.

GroenLinks maakt zich zorgen over de werkdruk bij de sociale wijkteams. Hierdoor komen zij te weinig toe aan hun ‘outreachende’ functie in de wijk. Door de derde motie van ons zal gekeken worden naar wat er nodig is om deze belangrijke, sociale functie van de SWT’s te versterken, eventueel met meer mankracht.

Dankzij de vierde motie van GroenLinks [met D66, PvdA, SP] zal de gemeente de volgende keer dat er een trapveldje in de openbare ruimte wordt aangelegd dit niet doen met kunstgras maar met zogenaamd hybride gras. Dit gaat langer mee dan gewoon gras maar is duurzamer dan kunstgras.

Binnenkort wordt de nieuwe inkoop van de jeugdhulp regionaal vastgesteld. De zorginstellingen zullen in ieder geval lagere tarieven krijgen. GroenLinks vindt dit zorgelijk en is bang dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van de jeugdzorg. Door de vijfde motie [met CU, CDA, D66, PvdA] zal de raad direct geïnformeerd worden op het moment dat aanbieders, groot of klein, door de tariefsverlaging in problemen komen. Ook wordt de raad betrokken bij eventuele nieuwe bezuinigingensvoorstellen op de jeugdhulp.

Binnenkort verschijnen op onze site nog enkele artikelen over de moties en amendementen van GroenLinks. Hieronder kan je vast al onze aangenomen voorstellen lezen.