GroenLinks Leiden kritisch over uitbreiding Haanstraschool

Een uitbreiding van de Haanstraschool zal de slagingskans van de nieuwbouw van de Teldersschool en Sleutelbloem verkleinen. Dit schrijven GroenLinksraadslid Yvonne van Delft en SP-raadslid Ries van Walraven in hun brief aan het college van de Gemeente Leiden. Omdat de locaties zó dicht bij elkaar liggen, is de kans aanwezig dat de scholen gesegregeerd blijven.

Het college heeft de Haanstraschool – een school met veel ‘witte’ leerlingen – toestemming gegeven om uit te breiden naar een tweede locatie aan de Stadhouderslaan. Echter heeft de gemeenteraad recent ook besloten extra geld in te zetten voor de nieuwbouw van de Teldersschool en de Sleutelbloem aan het vlakbij gelegen Kiljanpad. Op deze scholen zitten veel leerlingen van ouders met een migrantenachtergrond en de hoop is dat de nieuwbouw leidt tot een meer gemêleerd leerlingenbestand. Als de Haanstraschool dichtbij een nieuwe locatie opent, is de kans zeer groot dat autochtone leerlingen alsnog voor die school zullen kiezen.

GroenLinks plaatst daarom vraagtekens bij de beslissing van het college. Met de uitbreiding van de Teldersschool en de Sleutelbloem is er een kans om een school voor leerlingen met diverse achtergronden op te richten. Waarom heeft het college dan de uitbreiding van de Haanstraschool naar de Stadhouderslaan alsnog goedgekeurd? Heeft het wel rekening gehouden met de gevolgen voor de aanwas van leerlingen voor de Teldersschool en Sleutelbloem?

Uiteraard wilden Yvonne van Delft en Ries van Walraven met de vragen ook verder onderzoek stimuleren naar hoe het college en de gemeenteraad de segregatie in het onderwijs kunnen verminderen. Ze vragen het college wat hun visie is op het tegengaan van segregatie en welke instrumenten het hiervoor inzet. Ook willen ze weten of het college bereid is om een bijeenkomst met onderwijsinstellingen te organiseren, waarbij er gekeken wordt naar gezamenlijke oplossingen voor een betere integratie.

De wethouder zal deze vragen binnen zes weken beantwoorden.