Rembrandt Rowaan over zijn motie om de werving van pleegouders en gezinshuisouders actief te stimuleren. 

Binnen de jeugdzorg komt het soms voor dat kinderen hun ouderlijk huis moeten verlaten omdat ouders niet in staat zijn tot het bieden van een veilige omgeving. Elk kind verdient een fijn tweede thuis, bijvoorbeeld bij een pleeggezin of in een gezinshuis. Helaas is er een groot tekort aan pleegouders en gezinshuisouders. 

 

Daarom riep GroenLinks het college via een motie op om de werving van pleegouders en gezinshuisouders actief te stimuleren. De gemeente kan hiertoe eigen media-kanalen inzetten en hun contacten in het maatschappelijk middenveld vragen om informatie te verspreiden over wat het inhoudt om pleegouder of gezinshuisouder te zijn. 

 

Ook wordt het college verzocht om actief op zoek te gaan naar ouders die een overbelast gezin kunnen ondersteunen. Voor gezinnen die het moeilijk hebben kan het enorm helpen als er soms een weekend of middagje op hun kinderen gepast wordt. De rust die daardoor ontstaat, kan soms voorkomen dat kinderen überhaupt uit huis geplaatst hoeven worden. 

 

De motie die in goede samenwerking met het CDA, de VVD en de ChristenUnie is opgesteld, is met een ruime meerderheid aangenomen! Hopelijk leidt dit tot meer ondersteunende gezinnen en meer pleegouders en gezinshuishouders, zodat er straks voor elk kind een gezin is. 

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rembrandt Rowaan, woordvoerder Jeugd voor GroenLinks Leiden: rembrandt.rowaan@groenlinksleiden.nl