Het initiatiefvoorstel

Het initiatiefvoorstel gaat uit van een pakket aan maatregelen en is gebouwd op drie componenten. Inclusieve werkomgeving met de focus op de gemeente als werkgever. Sociale mobiliteit, inzake het verbeteren van de arbeidsmarktpositie en daarmee het tegengaan van armoede onder transgender personen. Het derde onderdeel heeft te maken met bejegening en zichtbaarheid.

GroenLinks wil een inclusief werkklimaat voor transgender personen die in transitie zijn of willen binnen de gemeentelijke organisatie. Als werkgever moet de gemeente Leiden zekerheid bieden, onder andere door het aanbieden van een zogenaamd ‘transitieverlof’. Daarnaast wil GroenLinks voor tenminste 2 jaar op de doelgroep gerichte re-integratie trajecten via organisaties met ervaringsdeskundigen.

Deze trajecten blijken bijzonder succesvol en verwacht wordt dat deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bestaande beleid. Wethouder Yvonne van Delft zegt hierover: “‘ik ben heel blij dat Marleen Schreuder met dit initiatiefvoorstel komt omdat transgender personen al een zware strijd met zichzelf moeten voeren. Zij kunnen deze steun goed gebruiken zodat zij meer kansen krijgen om mee te doen”.

Een ander belangrijk punt uit het initiatiefvoorstel is het jaarlijks hijsen van de transgendervlag. De vlag maakt transgender personen en de rechten en positie van deze groep mensen in de samenleving zichtbaar en kan daarmee ook een impuls bieden aan hun sociaal-maatschappelijke positie. Remke Verdegem zegt hierover: “Onbekend maakt nog altijd onbemind. Het vergroten van de zichtbaarheid van trans mensen - in combinatie met voorlichting - draagt bij aan het verminderen van onbegrip en negatieve reacties jegens trans mensen.”

Transgender personen

Geschat wordt dat ongeveer 3,9% van de Nederlandse bevolking (ongeveer 700.000 personen) zich niet eenduidig identificeert met het geslacht dat geregistreerd is bij de geboorte. Deze personen kunnen zich dan identificeren als transgender. Raadslid Schreuder zegt hierover: “de afgelopen maanden heb ik namens GroenLinks veel gesprekken gevoerd met mensen die in transitie zijn of zijn geweest. Tijdens deze gesprekken heb ik veel verschillende verhalen en ervaringen gehoord. Daaruit bleek dat er nog veel verbeterd kan en moet worden”.

Internationale coming-out-dag

Zondag 11 oktober is het internationale coming-out-day. In 1988 ingesteld om zichtbaarheid en acceptatie van personen uit de LHBTI+ gemeenschap te vergroten. Als symbool van coming-out-dag wordt wereldwijd de regenboogvlag gehesen.