Marleen Schreuder (24-10-1992) is een geboren Leidenaar. Ze heeft altijd in Leiden gewoond en heeft rechten gestudeerd in Amsterdam aan de UvA. Haar master European Law volgde zij aan de Universiteit Leiden. Marleen woont samen met haar vriend op de Breestraat en is een aantal maanden geleden afgestudeerd en zich nu aan het oriënteren op haar eerste baan.

 

“ Belangrijke waarden voor mij hierbij zijn sociale rechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid en inclusiviteit.  ”

Ik ga mij de komende jaren focussen op bereikbaarheid en het beheer van de openbare ruimte en het openbaar groen. Denk aan brede stoepen, veilige fietspaden, een autoluwe binnenstad en voldoende fietsparkeerplekken. Het beheer van de openbare ruimte, zoals afval en het bevorderen van de biodiversiteit door ons maai-, plant- en kapbeleid zal ook een van mijn prioriteiten zijn. Belangrijke waarden voor mij hierbij zijn sociale rechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid en inclusiviteit.

Portefeuille

Marleen is woordvoerder Bereikbaarheid, Beheer Openbare Ruimte en Groen. Stel gerust vragen over over dienstverlening, regio, en alles groen en leefomgeving, bijvoorbeeld het Singelpark en LHBTI+.