GroenLinks is blij dat er in dit Kaderbesluit twee realistische keuzes zijn. Eén scenario kent bebouwing langs de kade vanaf de Hooigracht en het andere scenario kent geen bebouwing op die plek. GroenLinks kiest nadrukkelijk voor dat laatste.

“Het plein kan op deze manier veranderen van een rommelige parkeerplaats in een groene, boomrijke en autoluwe Kaasmarkt,” zegt GroenLinks-raadslid Ivo van Spronsen. “Daarmee komen we ook tegemoet aan de wens die leeft bij veel van de omwonenden en de wijkverenigingen. Bovendien realiseren we zo de gekoesterde ambitie uit ons verkiezingsprogramma.” 

Behoud bomen en ruimte voor groen

Door te kiezen voor het plan zonder bebouwing langs de kade zet GroenLinks in op het behoud van alle grote platanen en bijna alle bomen langs de gracht. De Kaasmarkt kan volgens onze fractie dan als een zo groen mogelijk en gezellige trefpunt worden ingericht.Het liefst met de Kaasmarktschool als culturele ontmoetingsplaats en kloppend hart van het parkachtig plein. Op het deel dichtbij de Hooigracht ontstaat dan ruimte voor bijvoorbeeld enkele parkeerplaatsen voor mindervaliden en (elektrische) deelauto’s. 

Grachtenpanden of kadewoningen aan de Kaasmarkt (cluster III)
Bouwcluster III: zogenoemde grachtenpanden aan de Hooigrachtkant van de Kaasmarkt