“Klimaatadapwat?” vroeg een raadslid mij, toen ik in de commissie Stedelijke Ontwikkeling zei dat het klimaatadaptief inrichten van de Kooi een grote kans voor de wijk zou zijn. Het was 2013 en eindelijk had de gemeente een pot met geld gevonden om de enorme wateroverlast in de Kooi aan te pakken. Bij flinke buien was het in de wijk al decennia lang één groot waterballet.

De regen stroomde huizen binnen en wc's liepen over door het teveel aan rioolwater (zie reportage van Omroep West: Leidse wijk De Kooi weer onder water na regen). Een gerenommeerd ingenieursbureau was ingehuurd om de Kooi voor eens en altijd van de wateroverlast te verlossen. Hun oplossing vond ik niet zeer creatief. Riolen uit de omgeving loskoppelen van de Kooi, de capaciteit van het riool in de wijk vergroten, straten met stoepranden inrichten en peperdure waterbassins onder de straten om hemelwater tijdelijk op te vangen. 

 

“Een gemiste kans.” zei ik tegen wethouder Frank de Wit. “Klimaatadaptatie is de toekomst. Nu is het moment om de Kooi zo in te richten, dat de wijk bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, bestand tegen extreme buien en overmatige droogte en hitte in de toekomst. Het hemelwater scheiden van afvalwater in aparte riolen, hemelwater langer vasthouden in de wijk door verharding te vervangen door groen en door het planten van meer bomen, dat is klimaatadaptatie. Zo ziet de wijk van de toekomst eruit!” Ik was dan ook blij dat in de jaren daarna twee 'klimaatadaptatie-moties' van mij werden aangenomen in de raad. 

 

Ik zal eerlijk zijn, het idee van klimaatadaptatie kwam niet helemaal van mijzelf. Ik was geïnspireerd door mijn broer Dirk, oprichter en ontwerper van stedenbouwkundig bureau De Urbanisten uit Rotterdam.  Zijn bureau is gespecialiseerd in het klimaatbestendig inrichten van de stad. In 2013 werd het door de Urbanisten ontworpen Waterplein in Rotterdam opgeleverd en samen met wijkbewoners werkte het bureau aan het klimaatadaptief inrichten van het Zomerhofkwartier. In 2013 schreef het bureau voor Rotterdam al de Rotterdam adaptation strategy. Kortom, Rotterdam was zijn tijd ver vooruit en ik vond dat Leiden ook zou moeten inzien dat klimaatadaptatie een verrijking is voor een groenere, koelere, mooiere en gezondere stad! 

7 jaar later

“Klimaatadapwat?” zal je nu, 7 jaar later, niet meer horen in de Leidse raad. Klimaatadaptatie is inmiddels een belangrijk doel van dit college. Het staat nadrukkelijk benoemd in het coalitieakkoord en GroenLinks wethouders Martine Leewis en na haar vertrek, Ashley North, weten klimaatadaptatie steeds meer en beter in concrete plannen vorm te geven. En dat mede dankzij studies en ontwerpen van De Urbanisten. Na eerdere mooie klimaatbestendige uitvoeringsprogramma's voor het Noorderkwartier Oost en de Gasthuiswijk en Haagwijk Zuid, werden afgelopen donderdag 23 april in de raad ook de plannen voor de Vogelwijk, Raadsherenbuurt, de Professorenwijk-Oost en het Houtkwartier-Oost met algemene stemmen aanvaard.

Als groene klap op de vuurpijl stemde de raad ook unaniem voor het uitvoeringsprogramma 'Leiden Biodivers en klimaatbestendig 2020-2023', waarin biodiversiteit en vergroening van de stad worden gekoppeld aan klimaatadaptatie. Groener en duurzamer dan dit kan je het niet krijgen. Dat had ik 7 jaar geleden, na de eerste 'klimaatadapwat?', niet durven dromen.