De beroemde zanger en acteur groeide op in Leiden, direct achter het station. “Zijn kwaliteit als zanger en acteur, maar ook zijn openheid over zijn liefde voor (voornamelijk) mannen”, Van Spronsen vindt het 2 goede redenen om het plein naar Shaffy te vernoemen. “Diversiteit en zichtbaarheid van verschillende groepen is belangrijk: ook als het om straatnamen gaat.”

LHBTI+-emancipatie

“Ramses Shaffy verdient als Nederlands beste chansonnier en zijn Leidse jeugd natuurlijk een eigen plein,” zegt Van Spronsen. “Daarnaast is Shaffy toch ook een icoon voor de LHBTI+-gemeenschap vanwege zijn inzet voor gelijke rechten, zichtbaarheid en acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit.”

Met straatnamen eert Leiden bekende personen voor hun bijzondere bijdrage voor stad of samenleving. Daarbij vindt GroenLinks dat er ook gelet moet worden op een goede afspiegeling van de samenleving, in dit geval een persoon uit de LHBTI+-gemeenschap.

“Straatnamen van bekende mensen laten zien wat een stad belangrijk vindt,” zegt Van Spronsen. “Daarom hebben we in Leiden een Rembrandtstraat en een Mary Beystraat, naar de Zangeres Zonder Naam. Ook, de in 2009 overleden, Shaffy verdient zo’n plek."

Leidse jeugd

Hoewel Ramses Shaffy vooral bekend is van zijn leven in Amsterdam, groeide hij vanaf 1940 als Didi Snellen op bij zijn pleegouders Herman en Roos Snellen. Aan het Terweepark, waar nu de Lebkov zit, stond het huis waar hij leerde zingen, acteren en piano spelen. In 1952, op zijn 18e verhuisde hij naar Amsterdam.

Toch bleef Leiden altijd belangrijk voor hem. Dankzij zijn pleegmoeder kreeg Leiden de primeur van de, later legendarisch geworden, Shaffy-chantant. Deze vond in 1964 plaats in de aula van de Louise de Coligny S.G. (nu Da Vinci-college) op de Kagerstraat 7.