Een ruime meerderheid in de Leidse gemeenteraad veroordeelt de praktijk waarin scholen aan ouders vragen een ‘anti-homoverklaring’ te ondertekenen. Dit zou gebeuren op een aantal reformatorische scholen. Tijdens de begrotingsraad van 12 november 2020 heeft GroenLinks samen met D66, VVD, PvdA, PvdD, SP en PS een motie hierover ingediend die zich tegen deze praktijk uitspreekt. Verder roept de motie het College van Burgemeester en Wethouders op in gesprek te gaan met de besturen van Leidse scholen die zo’n dergelijke intentieverklaring vragen.

Met deze motie spreekt een meerderheid van de gemeenteraad van Leiden uit dat er zo snel mogelijk een einde aan deze praktijk moet komen. Ieder kind/jongere heeft recht op een veilig schoolklimaat, op elke school, dus ook als die zijn basis vindt in het geloof,” aldus raadslid Marleen Schreuder, woordvoerder LHBTI+-emancipatie van GroenLinks. 

Intentieverklaringen die homoseksualiteit afwijzen

De aanleiding voor de motie is het landelijke debat tussen Tweede Kamer en minister Slob over het gebruik van zogenaamde intentieverklaringen. Het gaat hierbij om het gebruik dat de toelating van een leerling op een school afhankelijk maakt van het ondertekenen van een document door de ouders waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Raadslid Marleen Schreuder zegt hierover: “Dit is niet zoals de minister uiteindelijk schoorvoetend en onder hoge druk toegaf misschien een brug te ver, het is gewoon volstrekt onacceptabel”.

Veilig schoolklimaat van groot belang voor welzijn LHBT+-jongere

Jonge mensen moeten alle vrijheid hebben om zich persoonlijk en seksueel te ontwikkelen. Jongeren met homoseksuele gevoelens hebben al extra uitdagingen in vergelijking met anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen nog steeds veel voor. “Weten dat je school je ouders heeft gevraagd jouw gevoelens en identiteit af te wijzen, zorgt er wat mij betreft per definitie voor dat je niet meer kunt spreken van een veilig schoolklimaat”, aldus raadslid Schreuder.

Een positief school- of werkklimaat is LHBTI+’ers de belangrijkste factor om zich goed in hun vel te doen voelen. Belangrijker nog dan steun van ouders of vrienden. Ervaren steun verlaagt het risico op depressie en zelfmoord. Dit blijkt uit gegevens van 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met Movisie en de Rijksuniversiteit Groningen.