Iris sprak over haar drijfveren om politiek actief te worden, waarbij zij in de voetsporen treedt van haar moeder die in de jaren '90 politiek actief was voor GroenLinks Amsterdam Oost. Ze sprak over haar rode kant als GroenLinkser, want zonder een eerlijke samenleving is er geen duurzame samenleving. Verder benadrukte Iris het belang van een sterke overheid die zorgdraagt voor sterke publieke voorzieningen, hierbij puttend uit eigen ervaringen uit haar jeugd. 

Ook diende Iris namens GroenLinks (en samen met PvdA en SVL) een motie in over diversiteitsensitief werken door de Sociaal Wijkteams. GroenLinks hecht grootte waarde aan het diversiteitesensitief werken. Nog steeds zien we helaas dat bijvoorbeeld migrantengroepen hun weg naar zorg en ondersteuning minder goed weten te vinden, terwijl zij wel vaker kampen met bijvoorbeeld gezondheidsproblematiek. Met deze motie wordt het diversiteitsensitief werken en communiceren verder geborgd in de werkwijze van de Sociaal Wijkteams.

Daarnaast was GroenLinks mede-indiener van de motie van de PvdA Wijkteams meer de wijk in en de motie van D66 over zichtbaarheid van Sociaal Wijkteams. 

Drie moties die ervoor moeten zorgen dat het Sociaal Wijkteam die bewoners bereikt die ondersteuning nodig hebben, en juist ook de hulpvragen opzoekt die nu nog niet altijd gevonden worden. Drie moties die aanvullend aan elkaar zorgen voor een goede toegang tot zorg en ondersteuning voor al die verschillende Leidenaren.

Alle moties zijn aangenomen.

Maidenspeech: Iris du Pon over het Sociaal Wijkteam Afspelen op YouTube

Bekijk of lees hier de volledige speech terug:

Voorzitter,

Ik heb de afgelopen tijd met veel mensen in mijn omgeving gesproken over mijn maidenspeech. Want ik vind het toch best spannend zo’n eerste keer.
Je kan het maar één keer goed doen, om er gelijk maar een cliché in te gooien.

Ik sprak met verschillende mensen, allemaal op een eigen manier politiek geëngageerd. Wat zouden jullie nou willen horen in een eerste speech van een nieuw raadslid, vroeg ik aan hen.

Doe het op rijm zei de een, Sinterklaasavond staat voor de deur en een beetje luchtigheid zou de politiek goed doen. Nee ik zou juist een inhoudelijk verhaal willen horen, zei een ander, waar sta jij voor?
Maak het superpersoonlijk, als inwoner wil ik ook de mens achter het raadslid leren kennen.

Maar wat je ook doet, vergeet niet de link met het inhoudelijke agendapunt, bezwoeren mijn fractiegenoten mij terecht.