Zorg

Mantelzorgers verdienen meer!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 10 juli riep GroenLinks-raadslid Rembrandt Rowaan het college op om niet pas in 2020, maar al in 2019 het Leidse mantelzorgbeleid te evalueren. Mantelzorg is voor hem een belangrijk thema dat continue aandacht van de politiek verdient. In deze blog legt Rembrandt uit wat mantelzorg precies is, waarom het zo belangrijk is en waarom de politiek er over door moet blijven praten.

Tijdens de vorige raadsvergadering diende ik een motie in over mantelzorg. Daarin riep ik het college op om niet pas in 2020, maar al in 2019 de resultaten te presenteren van het Leidse mantelzorgbeleid. Voor mij is dit een heel belangrijk thema, dat continue aandacht van de politiek verdient. In dit artikel leg ik uit wat mantelzorg precies is, waarom het zo belangrijk is, en waarom de politiek er over door moet blijven praten.

Wie zijn de mantelzorgers?

Mantelzorgers zijn mensen die zieke vrienden of familieleden ondersteunen. Zij doen dit vrijwillig, uit naastenliefde. In heel Nederland zijn er maar liefst rond de 4,4 miljoen mantelzorgers. In Leiden zijn dit er ongeveer 22.000. Dat wil zeggen dat bijna 1 op de 5 Leidenaren mantelzorg verricht. De kans is heel groot dat jij mantelzorgers kent of zelf mantelzorger bent. Veel mensen weten niet eens dat ze het zijn. Ze vinden het gewoon vanzelfsprekend om een ziek familielid te ondersteunen.

Waarom wordt er steeds meer verwacht van mantelzorgers?

In 2015 besloot de Nederlandse overheid om veel zorgtaken aan gemeenten over te laten. Hierbij werd ook bezuinigd, en dan vooral bij de instellingen waarin mensen niet alleen zorg ontvangen, maar waar ze ook wonen (de zogenaamde intramurale instellingen). Kortom: de overheid verwacht steeds meer dat mensen de zorg die ze nodig hebben in hun eigen huis ontvangen. Dit geldt niet alleen voor de ouderenzorg: ook mensen met psychiatrische problemen en jongeren worden steeds meer thuis verzorgd. In de toekomst zullen er steeds meer woonplekken uit de instellingen verdwijnen.

Dit legt behoorlijk veel druk op familie en vrienden. Van hen wordt verwacht dat ze veel taken van professionals overnemen. Vaak hoor ik daarom dat ouders zichzelf als de professional beschouwen, als het bijvoorbeeld gaat om de ziekte van hun kind.

Deze belasting is voor veel mantelzorgers enorm, vooral als ze dit langdurig en intensief vol moeten houden. In een recent onderzoek geeft maar liefst 27% van alle mantelzorgers in Leiden aan dat ze de mantelzorg eigenlijk niet meer vol kunnen houden. Zo belastend is de mantelzorg voor deze groep.

Mantelzorgers verdienen de aandacht van de politiek.

In Leiden wordt er al heel veel moois gedaan om mantelzorgers te ondersteunen. Zo is de gemeente een project gestart voor overbelaste mantelzorgers en biedt ze speciale ondersteuning aan mantelzorgers die vaak buiten beeld blijven: de jonge, werkende en allochtone mantelzorgers. Ondanks deze inzet is het noodzakelijk dat de politiek blijft praten over dit thema.

In 2017 heeft de gemeente een flink aantal plannen en gelden ingezet om mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen. De bedoeling was om dit in 2020 te evalueren, maar dan is deze raadsperiode al voor de helft verstreken. Ik vind mantelzorg zo’n belangrijk onderwerp dat de politiek hier continu aandacht aan moet blijven besteden!

Een meerderheid van de politieke partijen in de gemeenteraad heeft mijn voorstel gesteund om de evaluatie van mantelzorg te vervroegen naar 2019. In het bijzonder bedank ik de ChristenUnie, D66 en de PvdA, als mede-indieners van de motie!

In de tussentijd

Over een jaar praten we in de politiek verder over mantelzorg. In de tussentijd blijf ik zoveel mogelijk in overleg met de Leidse organisaties die mantelzorg leveren en natuurlijk ook met mantelzorgers zelf! Neem vooral contact met me op als je wilt praten dit belangrijke thema.

 

Wil je contact opnemen met Rembrandt over mantelzorg? Je kunt hem een bericht sturen via r.rowaan@gemeenteraadleiden.nl.