Zo zijn er plannen om meer eerlijk loon te gaan betalen, volgens de Fair Practice code en krijgen culturele instellingen – van Ars Aemula tot Theater Ins Blau – compensatie voor de gestegen kosten en gestegen inflatie. Zo wordt de culturele sector geholpen in een moeilijke tijd. 

Een van de voorstellen in de Kaderbrief is om te stoppen met het Cultuurfonds per 2025. In dit bericht schrijven Partij van de Arbeid en GroenLinks samen op wat we daarvan vinden en presenteren we onze inzet om meer te doen voor de makers in onze stad. 

Over het Cultuurfonds

De afgelopen jaren is het Cultuurfonds van grote waarde geweest voor Leiden. Er is een brug geslagen tussen culturele partijen in de stad en het Cultuurfonds heeft bijgedragen aan nieuwe initiatieven en samenwerkingen tussen verschillende partijen. Dat is ontzettend goed geweest en we zijn het Cultuurfonds daar heel erkentelijk voor. 

Tegelijkertijd constateren we ook dat het Cultuurfonds niet voor de eeuwigheid is opgericht. Het is tijd geworden om het Cultuurfonds en de werking ervan opnieuw tegen het licht te houden. Meer dan de helft van de subsidie die het Cultuurfonds krijgt, wordt door hen gebruikt voor personeelskosten, organisatiekosten en huur. Een relatief kleiner aandeel van de subsidie van het Cultuurfonds wordt ingezet om kunstenaars en makers met projectbijdragen te helpen om iets cultureels voor de stad te doen. Daarnaast is er een groot aantal makers dat nu tevergeefs aan de deur van het Cultuurfonds klopt. Veel makers in onze stad blijven daarom met lege handen staan. Partij van de Arbeid en GroenLinks vinden het dan ook logisch om dit bedrag te heroverwegen. We beschouwen de voorgenomen bezuiniging van het Cultuurfonds als een mogelijkheid om meer te gaan doen voor de cultuursector en de makers. 

Over meer doen voor makers 

Partij van de Arbeid en GroenLinks willen daarom bij de bespreking van de Kaderbrief in de gemeenteraad met een voorstel komen om meer te gaan doen voor makers. Sowieso willen we in gesprek met de gemeenteraad over wat er éxtra nodig is voor makers. Het Cultuurfonds besteedde van de 230.000 euro subsidie die het kreeg circa 80.000 euro aan projecten voor makers. Partij van de Arbeid en GroenLinks willen met de gemeenteraad in gesprek om dat bedrag in elk geval te behouden. 

Daarnaast is het voor veel makers op dit moment onduidelijk op welke manier en bij wie ze subsidie moeten aanvragen. Bij het Cultuurfonds kloppen makers of nieuwe initiatieven soms tevergeefs op de deur. En daarnaast zijn de subsidieregelingen vanuit de gemeente niet altijd even duidelijk. Hoe het ook zij: Partij van de Arbeid en GroenLinks constateren dat het nu niet transparant genoeg geregeld is en dat er verbetering moet komen. Een duidelijk loket en vraagbaak is een belangrijk onderdeel van de oplossing. 

Tot slot zien we dat nog niet iedereen bij de cultuur betrokken is en dat het voor nieuwkomers in de culturele sector zoeken is hoe ze een plek kunnen vinden. Een raad van cultuur met mensen uit de stad of een onafhankelijke cultuurcommissie kan daarbij helpen. 

Het is van essentieel belang dat de makers, culturele instellingen en culturele organisaties betrokken worden bij de besluitvorming. Het is cruciaal dat de culturele sector wordt opgezocht en met serieusheid wordt behandeld. Daarom willen wij dat de gemeente in dit proces het gesprek met hen aangaat.

Samengevat: Partij van de Arbeid en GroenLinks willen met de gemeenteraad graag in gesprek over een voorstel dat méér voor makers gaat doen en de volgende punten bevat: 

  • We willen dat in elk geval 80.000 euro van de gelden van het Cultuurfonds behouden blijft voor makers.
  • We willen dat de gemeente bekijkt hoe de culturele subsidies transparanter kunnen worden: een duidelijker loket en vraagbaak vanuit de gemeente kunnen daar een oplossing voor zijn.
  • We willen dat de gemeente uitzoekt wat de beste vorm is om meer Leidenaren bij cultuur te betrekken en nieuwkomers in de sector te helpen hun plek te vinden. Een onafhankelijke cultuurcommissie of een raad van cultuur met mensen uit de stad zijn mogelijke oplossingen hiervoor.
  • We willen dat de gemeente hierover samen met de culturele sector in gesprek gaat, met makers, de C6-instellingen en andere culturele organisaties in de stad. We willen dat de gemeente hier eindverantwoordelijk voor is en hierover rapporteert aan de gemeenteraad voor de begroting van 2024.