Begrotingsbehandeling: Voorstellen aangenomen!

In de gemeenteraad bespraken we de begroting voor de komende vier jaar. Eens per jaar staat die op de agenda: het geld wordt verdeeld en alle politieke partijen mogen hun eigen plannen indienen. Ook GroenLinks heeft weer drie voorstellen gerealiseerd:

Dankzij raadslid Marleen Schreuder wordt er gewerkt aan het autoluw maken van een van onze prachtige grachten, het Rapenburg. Fractievoorzitter Rembrandt Rowaan heeft zich ingezet voor effectieve hulp aan huishoudens met problemen door professionals meer handelingsruimte te geven, en dit beleid meerjarig te borgen. Raadslid Ivo van Spronsen heeft gezorgd voor een betere ondersteuning van de raad bij de overgang naar de nieuwe Omgevingswet voor ruimtelijke ordening.

Maatschappelijke betrokkenheid: Acties en initiatieven

In november waren wij actief betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven. Duo-raadslid Lauri van Oosterom is langs geweest bij de Leidse Laptoppers bij BplusC, waar zij haar oude laptop heeft ingeleverd om deze op te laten knappen en te doneren aan jongeren uit gezinnen met een kleinere beurs.

Ook hebben wij samen met de PvdA Leiden gratis tweedehands kinderboeken uitgedeeld op het Kooiplein, wat een enorm succes was!

Tot slot heeft raadslid Emma van Bree vragen gesteld over de opvang van Egels in Leiden. Egels kunnen steeds moeilijker eten vinden door de gevolgen van klimaatverandering en komen steeds vaker verzwakt aan bij de dierenambulance. Die vervoert ze vervolgens naar Zoetermeer, omdat er in Leiden geen plek is. GroenLinks maakt zich hier zorgen over.

Jongeren en politiek: De stem van de toekomst

Het debat tussen basisscholieren en brugklassers was een leuke bijeenkomst op het stadhuis, waarbij ons raadslid Ivo van Spronsen aanwezig was. Deze jongeren pleitten onder andere voor een 'meedoen-pas' voor sport en cultuur, iets wat prominent in ons verkiezingsprogramma staat én is opgenomen in het Leidse coalitieakkoord. Goed nieuws: de Leidse Sleutelpas komt eraan!

Ook ontving ons raadslid Tineke Hoogenboom twee mbo-klassen op het gemeentehuis, om hen te vertellen wat de gemeenteraad is, waar die toe dient en hoe ook jongeren de politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Nationale verkiezingen: Resultaten en evaluatie

Natuurlijk stond november ook in het teken van de landelijke verkiezingen. Met trots kunnen we melden dat GroenLinks-PvdA ruim de grootste partij van Leiden is geworden met 31,2% van de stemmen! Een fantastisch resultaat dat laat zien hoe sterk we verbonden zijn met onze stad, en hoe ons beleid, dat we samen met en voor de stad ontwikkelen, in goede aarde valt.

Het minder prettige nieuws is natuurlijk dat landelijk de PVV de grootste partij is geworden, wat voor ons een grote teleurstelling is. Het is nu van belang om deze verkiezingen goed te evalueren, te laten bezinken en vervolgens met hernieuwde energie te werken aan onze plannen. Plannen waarbij het klimaat, sociale zekerheid en verdraagzaamheid onverminderd voorop staan! Samen kunnen we blijven bouwen aan een nog groener, socialer en inclusiever Leiden.