Leiden krijgt een jongerenraad. Dankzij een initiatiefvoorstel van onze Alex, in samenwerking met studentenpartij SVL, gaat een groep jongeren met afvaardigingen van alle middelbare scholen, het gemeentebestuur van adviezen voorzien over thema's die voor hen belangrijk zijn. Ze krijgen daarin professionele ondersteuning, en de gemeenteraad en het college moeten reageren op de adviezen. Alex: "Ik ben blij met de brede steun voor dit voorstel dat we samen met jongeren en leraren hebben geschreven. Hiermee ervaren jongeren in Leiden hopelijk dat ze invloed hebben op hun eigen omgeving en dat de politiek er voor hen is.”

Afgelopen raad is ook eindelijk het pakket aan woningmarktregulerende maatregelen aangenomen. Met dit pakket zorgen we ervoor dat we malafide verhuur beter kunnen aanpakken, dat er een opkoopbescherming is tot ruim vier ton tegen speculanten, en dat er een nieuw, gebalanceerd verkameringsbeleid wordt ingevoerd. Al met al een mooi pakket waar wij als fractie heel blij mee zijn! Afgelopen tijd was er ook nieuws over dat vijftig studentenhuizen zouden sluiten, daarover heeft ons raadslid Ahmet Kargin een interview gegeven aan onze lokale jongerenafdeling. Dat kun je hier vinden.

In diezelfde raad werd de Regiovisie Huiselijk Geweld voor regio Hollands Midden besproken. Onze Tineke diende daarbij een belangrijk amendement in rondom femicide. Het amendement vraagt om meer educatie, om signalen en patronen die tot femicide kunnen leiden sneller te herkennen zodat ernstigere situaties voorkomen kunnen worden.

Naast al deze positieve ontwikkelingen deelde Rosie helaas het verdrietige nieuws dat zij stopt als raadslid in onze fractie. Dat vonden wij uiteraard heel jammer, want Rosie heeft zich ontzettend hard ingezet voor de Leidse cultuur en economie. 21 december is als opvolger oude-bekende Houssam geïnstalleerd als nieuw raadslid. Hij is eerder duo-raadslid geweest maar mag nu een zetel in de raad gaan bezetten. Als portefeuille krijgt hij Sport en Gezondheid, terwijl Tineke de portefeuille Cultuur en Binnenstad overneemt. Dus na een kleine wisseling in woordvoerderschappen, vol energie 2024 in!

Nog een gelukkig nieuwjaar gewenst,

De fractie van GroenLinks Leiden