Tijdens de raadsvergadering hebben we het onder andere gehad over het programma Leiden Inclusief en het onderwijskansenbeleid. Met de herijking heeft de raad meer richting gegeven aan het programma Leiden Inclusief. Daarbij was de focus vooral ingezet op de eigen organisatie als gemeente, gemeentebeleid en samenleving. Met het stuk over onderwijskansenbeleid wordt de focus voor de komende periode vooral gelegd bij de vroege ontwikkeling van het kind, met o.a. vroegschoolse educatie en het faciliteren van een gezonde educatieve thuisomgeving.

Tijdens de raadscommissies zijn een aantal grote projecten besproken, waaronder de herinrichting van het kruispunt bij de Groote Vink. Ons raadslid Marleen Schreuder deelde daarbij het belang van een veiliger route voor fietsers. Daarnaast heeft de commissie Stedelijke Ontwikkeling zich uitgesproken over het stopzetten van Parel35, en heeft ons raadslid Prescillia van Noort bij de commissie Werk en Middelen bij het vaststellen van het beleidsplan armoedebeleid voorstellen ingebracht om kansengelijkheid in onze stad te vergroten.

Als laatste heeft ons raadslid Tineke Hoogeboom samen met de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de makerscentrale. Het Stadsbouwhuis, het oude ambtenarengebouw aan de Langegracht wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor een compleet nieuwe buurt aan weerszijden van de energiecentrale. In afwachting daarvan is het sinds vorig jaar augustus in gebruik als ’makerscentrale’, waar o.a. kantoorruimtes worden verhuurd aan creatieve makers uit Leiden en omgeving. Half januari kregen deze ‘makers’ te horen dat ze vanaf oktober niet meer in het pand terecht kunnen. Om daarover de vinger aan de pols te houden heeft Tineke daarover verhelderende vragen gesteld aan het college.