Ook werd er wederom door verschillende kennisinstituten geschreven over de grote verschillen in gezondheid, tussen theoretisch geschoolden en praktisch geschoolden. De levensverwachting verschilt zo’n 6 jaar, en het aantal gezonde levensjaren, maar liefst tot zo’n 15 jaar.

Die drie zaken:

 • de coronapandemie;
 • klimaatverandering;
 • gezondheidsverschillen;

hebben één ding gemeen: Die slaan het hardst neer op de mensen die het al het meest zwaar hebben.

Wie met een gezin samengepakt in een kleine, tochtige woning woont heeft het meeste kans op een coronabesmetting, wordt het hardst geraakt door extreme weerschommelingen en is het meeste vatbaar voor gezondheidsproblemen.

Die tweedeling moet verkleind worden. En daar is in Leiden in 2021 heel hard aan gewerkt.

Ik noem graag drie zaken waar mijn fractie erg trots op is, terugkijkend op 2021.

 • Dat is de hulp aan de meest kwetsbaren voor de gevolgen van corona. Hulp die wordt geboden door het Social Impact Team. Aan jongeren, mensen met een klein netwerk, mensen met een kleine portemonnee, ouderen. Met onder andere hulp bij het leren, taalonderwijs, hulp bij schulden worden zij er bovenop geholpen.
 • Ten tweede de manier waarop de klimaatcrisis is aangepakt:
  • met een binnenstad die steeds meer autoluw wordt, en ruim baan voor fietsen er voetganger;
  • met de grote stappen die we gezet hebben in circulair bouwen;
  • en de duurzame wijkvervangingen.
 • Ten derde ook het werk dat we gedaan hebben in Leiden om een gezonde en inclusieve stad te bouwen:
  • gezond, met de introductie van het Leids Preventieakkoord, en talrijke nieuwe opties voor gebonden en ongebonden sport;
  • en inclusief, met het programma Leiden Inclusief, waarmee wordt ingezet op een toegankelijke stad voor mensen met een beperking, het tegengaan van racisme en discriminatie en het tegengaan van LHBTI+ discriminatie.

Op dat laatste punt doen wij alvast een aankondiging. GroenLinks wil pleiten voor een beter meetbaar en zichtbaar beleid rondom de LHBTI+ doelgroep. Dit najaar wordt het programma leiden inclusief geëvalueerd, en dat moment grijpen wij graag aan om het de inzet voor de LHBTI+ doelgroep nog concreter en zichtbaarder te maken.

Voorzitter mij rest enkel nog te zeggen dat mijn fractie trots is. Trots op de inwoners van Leiden, de instellingen van Leiden, de ondernemers van Leiden, en trots op het vorige college en de ambtelijke staf. Want met een enorme VEERKRACHT hebben al deze mensen zich door het coronajaar 2021 gesleept. Wij kijken natuurlijk uit naar de komende jaren onder het nieuwe college, want dat beloven ook heel groene, sociale en inclusieve jaren te worden. Waarin extra hard wordt gewerkt aan de steun aan mensen, die het ’t meest zwaar hebben.

Dank u wel.