Dat was de strekking van het betoog van onze fractievoorzitter Rembrandt Rowaan tijdens het begrotingsdebat op donderdag 10 november 2022 in de Leidse gemeenteraad. De hele bijdrage van de fractievoorzitter lees je verder naar beneden. 

Ook GroenLinks-wethouder Ashley North is erg blij met de brede steun uit de raad voor zijn eerste begroting als wethouder Financiën. Alle partijen met uitzondering van twee partijen stemden voor de begroting voor 2023. 

Dankzij 3 miljoen euro vrij besteedbare ruimte in de begroting kregen alle partijen in de raad voor hen belangrijke voorstellen aangenomen. Gebundeld in een verzamelvoorstel waren dat wel 20 voorstellen. Luister hier de interviews met de wethouder en fractievoorzitter.

Betoog van onze fractievoorzitter

Voorzitter, 

De coronacrisis, snel oplopende inflatie, de oorlog in Oekraïne en de stijging van verschillende typen armoede, waaronder energiearmoede. Een klimaattop in Egypte, vlak nadat de VN aangeeft dat we afstevenen op een catastrofale opwarming van de aarde van meer dan 3 graden Celsius. 

Het Planbureau voor de leefomgeving dat aangeeft dat ook Nederland niet aan de eigen klimaatdoelstellingen zal voldoen bij voortzetting van huidig beleid. 

Dit zijn de tijden waarin we leven. Tijden van onzekerheid, meerdere crises en oorlog. Tijden waarin het belangrijker dan ooit is om dichter tot elkaar te komen, inlevingsvermogen te tonen met de ander, en te zoeken naar oplossingen die goed werken voor iedereen. 

Voor het collectief, voor het geheel.  Dit zijn ook tijden waarin het alsmaar duidelijker wordt dat we onze blik op de toekomst moeten richten, en duurzaam beleid moeten maken. 

Het is een heel menselijke en begrijpelijke reflex om keuzes te maken die op de korte termijn heel nuttig zijn, zowel in tijden van onzekerheid als in tijden van voorspoed.  

Maar besturen is vooruitzien. Besturen is keuzes durven maken, die over 10, of 20 of 30 jaar een positief effect hebben. Ook als die aanzetten tot méér investeringen op de korte termijn, of aanzetten tot een ongemakkelijk gevoel op de korte termijn. 

Juist nú is het moment om te investeren in onze toekomst.  In de jeugd. In de generaties die nog niet geboren zijn. In onze planeet, waarvan we er maar één hebben.

Voorzitter ik sluit af met een oproep aan het college. 

Iedereen moet in Leiden zichzelf kunnen zijn. Ongeacht gender, sekse, geaardheid, afkomst of leeftijd. Helaas is dat nog niet vanzelfsprekend en daarom wil GroenLinks dat er volop ingezet wordt op inclusiebeleid. Wij willen dat het regenboogstembusakkoord, getekend door alle Leidse partijen, opgenomen wordt in gemeentelijk beleid. Wij willen dat het programma Leiden Inclusief herijkt wordt en met de raad besproken wordt. En daarop zien wij graag een toezegging van het college.